A man and woman reading technical drawings at a desk

Hur hör projektstruktur ihop med kundrelationer?

Från processutveckling till bättre kundrelationer

AFRY fick i uppdrag att leda ett utvecklingsprojekt med målet att leverera en produktionsprocess för kommersiell produktion av Micro ElectroMechanical Systems (MEMS). Inom det multinationella projektet hanterades utmanande kulturskillnader med välorganiserad, tydlig kommunikation och visualisering av ett strukturerat arbetssätt. Resultatet var måluppfyllnad plus förfinad intern projektprocess samt en djupare relation med slutkunden.

I uppdraget utvecklades Silex befintliga projektrutiner för processutveckling och tillsammans med kunden skapades ett välstrukturerat arbetssätt, där kommunikation och hantering av kulturskillnader var viktiga delar.  Att vara projektledare innebär ofta aktiviteter som koordinering och dokumentation, men inte minst ledning av komplexa möten. Det är projektledarens uppgift att få deltagarna, som ofta kommer från olika delar av världen, att jobba gemensamt mot uppsatta mål. I det här specifika uppdraget gällde det framför allt att hantera kundgränssnittet. Genom att visualisera och förfina befintligt arbetssätt skapade AFRYs projektledare tydlighet kring rutiner och delprocesser som till exempel kommunikationsvägar, beslutsordning och produktiva möten. Utöver uppdragets mål resulterade uppdraget i ett förfinat arbetssätt för kundens interna projektprocess och framför allt en djupare relation med slutkunden.

Genom att justera befintlig struktur och definiera en tydlig arbetsprocess fick projektet rätt riktning och nådde uppsatta mål. Klas Britse, Projektledare

AFRYs kund, Silex Microsystems AB, är specialiserade på uppskalning och processutveckling för produktion av så kallade MEMS, som står för Micro Electro Mechanical Systems. All utveckling syftar till att ta fram effektiva produktionsprocesser för slutkundens olika produkter. I det här specifika uppdraget var slutkunden en multinationell aktör inom branschen för konsumentprodukter, som förväntande sig kommersiell produktion av mikrochip, inom snäv tidsram.

 

Klas Britse AFRY office Solna

Projektrutiner och processutveckling

Klas Britse är en av AFRYs projektledare och var den som även hade rollen i uppdraget. Han berättar att han i sina uppdrag använder metoder som han lärt sig genom Project Management Institute (PMI) och kombinerar med erfarenheter från alla de olika typer av företag och branscher som han fått inblick i.

- Jag kunde ganska snabbt skapa en överblick av projektets behov. Genom att justera befintlig struktur och definiera en tydlig arbetsprocess fick projektet rätt riktning och nådde uppsatta mål, säger Klas.

Lätt att bli hemmablind

Många av AFRYs kunder är tekniskt drivna och besitter både bred och djup kompetens inom sitt område, men alla är inte specialiserade på att driva komplexa projekt. För att de ska kunna fortsätta göra det de är bra på, utan att tappa fart, kan en lösning vara att någon utifrån ser över, dokumenterar och formulerar arbetsprocesserna.

- Alla vet hur viktigt det är med kommunikation och mötesstrukturer men det kan ändå vara svårt att få till. Det är ganska vanligt att bli ”hemmablind”, då hjälper det att ta in en konsult utifrån, förklarar Klas.

Two men standing in a office discussing technical drawings
people working together

Måluppfyllnad plus bonus

Uppdraget resulterade i kommersiell produktion för två av slutkundens produkter vilket räknas som måluppfyllnad.

Som bonus har kundens interna arbetsprocesser fått ett litet lyft.

Dessutom har de fördjupat sin relation med slutkunden, bland annat tack vare energin som lagts ner på att skapa en god kommunikation. Det har lett till större ömsesidig förståelse.

Uppdragsfakta

Benämning: "Processutveckling till kommersiell produktion"

AFRYs roll: Projektledare

Sektor: Processutveckling av halvledare för tillverkning i mikrochip

Produkt: MEMS (Micro Electro Mechanical Systems)

Verktyg: MS office

Metoder: Beprövade tekniker från PMI (Project Management Institute)

Projektgrupp: 5 personer

Tid: 16 månader

Geografisk täckning: Global

Språk: Svenska och engelska

Digital documentation._Life_Science

Om Silex och MEMS                                

Silex Microsystems AB är ett tjänsteföretag som erbjuder avancerad processteknik och har under det senaste decenniet vuxit till att bli en av de största i världen på kundanpassad MEMS utveckling. De kan tillhandahålla beprövad produktionskapacitet för stora volymer, vilket har gjort det möjligt för MEMS-innovatörer att snabbt, kostnadseffektivt och tillförlitligt kommersialisera och rampa upp produkter till hög volym inom viktiga applikationsområden.

MEMS står för Micro Electro Mechanical Systems som innebär komplexa mekaniska och elektriska system i mikroskala på ett chip. Det finns tre olika kategorier: sensorer, ställdon och grundläggande tredimensionella strukturer. Mikrochipen integreras sedan i produkter inom en rad olika områden, bland andra medicinteknik, telekommunikation, konsumentelektronik och fordon.

Läs mer på Silex hemsida

Du kanske också är intresserad av