Husflytt Kiruna

Husflytt i Kiruna främjar vårt svenska kulturarv

AFRY projekterar husflyttar till Kirunas nya centrum

2004 meddelade Kiruna kommun att staden var tvungen att flyttas, något som konstaterats nödvändigt på grund av påverkan från järnmalmsbrytningen i gruvan. Då påbörjades planeringen för att flytta delar av staden, och 2017 gick den första husflytten. Några hus som har ett högt kulturvärde och är viktiga för det svenska kulturarvet är de gamla så kallade SJ-byggnaderna.

Dessa byggnader har stått längst järnvägen sedan 1910-talet och huserades då av SJs egna anställda. Idag är det vanliga bostadshus som efter flytten kommer hyras ut av LKAB Fastigheter. Då husen har ett högt kulturvärde i både byggteknik och interiöra detaljer är det viktigt att vi bevarar så mycket av det som är möjligt. Hur gör vi det bäst och säkrast?

Maria bevarar hundra år gamla byggnader

Maria Strålberg är kulturmiljökonsult och har varit på AFRY i Kiruna sedan 2019. Maria har lång erfarenhet inom samhällsbevaring och ser ett stort värde i att kultur är en central del i ombyggnationer och husflyttar. Hon har en viktig roll i projektet och ser till att kulturmiljövärdena bevaras. Projektören ritar upp exempelvis en ny källare och gör lite förändringar på taket, men byggnaderna ska vara så nära originalet som möjligt. El är ett exempel på något som alltid måste bytas ut, på grund av den höga brandrisken då gamla ellösningar kopplas ihop med nya.

När SJ-byggnaderna landat på sin nya tomt har AFRY bevarat hundraåriga byggnader genom att kombinera varsam restaurering med traditionell renovering. Det främsta syftet är att byggnaderna ska fungera som bostäder, och att de ska fortsätta fungera som bostäder i framtiden. För att det ska vara möjligt krävs att vissa moderniseringar görs på husen.

”När vi flyttar en byggnad måste man först ansöka om rivningstillstånd på det gamla huset, och även bygglov för den nya placeringen. Ett hus som flyttats har samma krav som ett helt nytt bygge. Däremot är det något andra krav för en kulturbyggnad”, berättar Maria.

En grundregel är att huset inte får vara sämre än det var innan. Just dessa SJ-hus flyttas till en bullrigare miljö vilket gör att man måste tänka till av placering med fönster.

Husflytt Kiruna
Maria Strålberg, kulturmiljökonsult på AFRY

Balansgång mellan bevarade kulturvärden och nya standarder

Maria berättar att på SJ-byggnaderna var alla dörrar tvungna att bytas ut. De nya ska behålla sin tidsenliga estetik, men ha en modern funktion. Det är en hårfin balansgång mellan vikten av att se tidstypisk ut och fungera med dagens standarder.

Samma sak gäller fönster, belysning och tomten som huset står på. Kan vindsfönstren behållas original utan att påverka energiförbrukningen? Hur ska gräsmattan läggas och vilken växtlighet ska adderas för att återspegla originalplatsen? Det är frågor som Maria jobbar med för att behålla kulturvärdet med motpolen att huset ska gå igenom en besiktning.

"Vi skapar ett framtida Kiruna där vi bevarar delar av det gamla Kiruna in i det nya. När man jobbar med kulturmiljöer måste man våga stå på sig och påvisa att det här är viktigt att bevara", säger Maria.

"Själva flytten går till så att man lassar upp husen på långa trailrar. Dessa har ingen hytt utan de styrs av en person som går bredvid med en joystick. Alla hjul på trailern går att svänga individuellt för precision. Ett ställe var vi lite oroliga för om det skulle vara trångt, men enligt föraren hade vi ”gott om plats”. Gott om plats i detta fall betydde 1 decimeter, så det är små marginaler vi jobbar med!"

Husflytt i Kiruna - fönster

Och nu då?

Husen har anlänt till sin nya plats. Nu ska de nya grunderna gjutas upp, och all mark schaktas tillbaka. Sedan är nästa steg att gå in i byggnaderna och börja renovera och restaurera.

”Ur ett hållbarhetsperspektiv sparar vi på miljön genom att flytta byggnaderna i stället för att riva och bygga nytt. Förutom att vi har ett kulturarv att bevara har vi ett ansvar gentemot kommande generationer. Husen har dessutom väldigt låga hyror för de boende, vilket gör boendet tillgängligt för fler”, säger Maria.

AFRY är del av flera olika husflyttar in i Kirunas nya centrum: hela 39 byggnader ska flyttas, och 19 av dessa är redan på plats på sin nya placering. Det är viktigt att Kirunas nya stadskärna är bevarad i form av gamla byggnader med all sin historia. Dessa i kombination med nybygge skapar en stad som lockar besökare och lokala invånare.

Group of people at office

Häng med och skapa framtiden med oss

Vill du också vara en del av liknande projekt? Kolla in våra lediga tjänster och bli en del av AFRY!