Energisamarbete ger stora besparingar

Industri - AB Ludvig Svensson

Energisamarbete ger stora besparingar

AB Ludvig Svensson har minskat sin energianvändning genom ett långsiktigt energisamarbete med AFRY, vilket lett till sänkta kostnader och klimatutsläpp. Samarbetet är dynamiskt och utvecklas kontinuerligt med nya målsättningar och åtgärder.

AB Ludvig Svensson tillverkar inredningstyger för offentliga rum samt klimatvävar för växthusodlare. Företaget är världsledande inom klimatkontroll och energieffektivitet i växthus med textilbaserade lösningar. Växthus i kalla klimat sparar upp till 70 procent energi under tiden vävarna används.

Samarbete med AFRY blev vändningen

Under en längre tid hade bolagets produktionsanläggning i Kinna en relativt hög energianvändning och inget systematiskt energiarbete. Vändningen kom 2015 då de inledde ett så kallat energisamarbete med AFRY, vilket blev starten på ett aktivt och långsiktigt arbete. Konceptet energisamarbete som AFRY erbjuder innebär att energibesparingarna betalar för AFRYs tid och insatser, samtidigt som kunden garanteras en viss del av besparingen. I detta fall var syftet att hjälpa företaget att reducera driftskostnaderna, förbättra inomhusmiljön samt ge dem ett ”bollplank” med energiexpertis.

Energikartläggning

Energisamarbetet har bedrivits av en gemensam energigrupp under ledning av AFRY. Det inleddes med en energikartläggning, där AFRY fick lära känna verksamheten och identifiera lämpliga åtgärder. Därefter påbörjades ett långsiktigt arbete med injusteringar, driftoptimering, avstängningsrutiner, energiuppföljning samt vidare utredningar för att identifiera ytterligare förbättringspotential.

Effektivisering av värme och ventilation

AFRY har stöttat kunden vid systemval, upphandling och genom kontinuerlig översyn av styrparametrar för en effektiv drift. Efter energikartläggningen har ett aktivt arbete bedrivits för att effektivisera lokaluppvärmning och ventilationssystem samt byta till LED-belysning. Ångsystemet har också effektiviserats genom sektionering och tilläggsisolering för en bättre energieffektivitet. Därtill har även tryckluftssystem och värmeåtervinning till och från produktionsprocesserna förbättrats.

Sänkta kostnader och klimatutsläpp

Energisamarbetet driver företagets energiarbete framåt. Det har bidragit till en minskad energianvändning med totalt 5 GWh/år jämfört med nivån innan samarbetet påbörjades, vilket motsvarar en besparing på omkring 4 MSEK/år. Under samma period har produktionsvolymerna ökat kraftigt. Energibesparingen har även resulterat i lägre miljöpåverkan genom minskade koldioxidutsläpp.

Som ett naturligt steg i att ytterligare utveckla och accelerera energiarbetet genomfördes 2023 en GAP-analys för Energiledningssystem ISO 50001. Resultatet visar att det arbete och de rutiner som finns inom energigruppen och energisamarbetet i stora delar uppfyller ledningssystemets krav, men att det också finns delar att utveckla framåt som AFRY tillsammans med representanter i energigruppen kommer att arbeta vidare med.

Det är ett dynamiskt arbete med AFRY, dels får vi tillgång till AFRYs samlade kunskap, dels har vi kommit till ett läge där vi tillsammans ifrågasätter våra egna processer och ständigt förbättrar oss och höjer nivån.

Mats Thelin, Fastighets- och underhållschef, AB Ludvig Svensson

Faktaruta

Kund: AB Ludvig Svensson

Objekt: Industri

Projekt: Energisamarbete

Period: 2015-pågående

AFRYs roll: Energieffektivisering

Energisamarbete ger stora besparingar
Energisamarbetet med AFRY har bidragit till en minskad energianvändning med 5 GWh/år, vilket motsvarar en besparing på omkring 4 MSEK/år.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Viktor Mannikoff - Energieffektivisering, Gothenburg

Viktor Mannikoff

Energieffektivisering, Gothenburg

Kontakta Viktor Mannikoff

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Fjellgren - Market Area Manager, Energy Efficiency

Henrik Fjellgren

Marknadsområdeschef, Energieffektivisering

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.