AFRY Bygg och Fastighet Industri - Carlsfors Bruk Husqvarna 03

Industri - Carlfors Bruk

Teknisk innovation gav minskat klimatavtryck

AFRY ansvarade för projektering och projektledning när Carlfors Bruk installerade en innovativ lösning med högtemperaturvärmepumpar. Resultatet visar en kraftig minskning av såväl energiförbrukning som CO2-utsläpp.

Carlfors Bruk tillverkar aluminiumpigment för försäljning över hela världen. Företaget har höga ambitioner gällande omställningen till ett hållbart samhälle samt en stor vilja att söka nya lösningar för att förbättra sin energi- och klimatprestanda.

Det aktuella projektet initierades genom AFRYs deltagande som energiexpert i Energimyndighetens energieffektiviseringsnätverk EENet. Kunden hade även gjort en egen energikartläggning, vilken födde tankar och idéer som med hjälp av AFRY kunde konkretiseras till ett tydligt och mätbart projekt.

Unik lösning med högtemperaturvärmepumpar

AFRYs uppdrag var att förbättra en torkprocess och minska kundens klimatavtryck genom teknisk innovation. Eftersom den aktuella processen kräver högre temperaturer än vad traditionella värmepumpar klarar av, föreslog AFRY en unik lösning med högtemperaturvärmepumpar på 105 °C samt en ackumulator som mångdubblar effekten. Lösningen är integrerad med kundens processtyrning, vilket är en förutsättning för verksamheter som är igång 24/7.

Erfarenhet av avancerade projekt

Projektet kunde genomföras tack vare modet att kombinera existerande tekniker i en ny komposition, med all förväntad användarvänlighet och tillförlitlighet. En viktig framgångsfaktor var AFRYs vana av att hantera avancerade projekt i nära samverkan med kund.

Kraftig minskning av energiförbrukning och CO2-utsläpp

Projektet hade som målsättning att spara 900 MWh/år och reducera CO2-utsläppen med 136 ton/år. Hittills uppmätta resultat visar en minskning med cirka 1 400 MWh och 210 ton CO2 per år. Det positiva utfallet kan härledas till användningen av ackumulatortankar i systemet. En mer stabil processtemperatur ger även en jämnare produktkvalitet. Dessutom har Carlfors Bruk skapat möjligheter att utöka verksamheten inom befintliga lokaler genom bättre utnyttjande av sin maskinkapacitet.

Ny teknik med stor potential

Detta är den första kända kommersiella installationen av högtemperaturvärmepumpar inom privat sektor i Sverige. Tekniken har stor potential att bidra till ökad värmeåtervinning i såväl industrin som i lokala energisystem och möjliggör därmed en snabbare övergång till ett fossilfritt energisystem.

Faktaruta

Kund: Carlfors Bruk

Objekt: Carlfors Bruk, Huskvarna

Projekt: Industri

Period: 2019-2020

AFRYs uppdrag: Projektering, projektledning

Kompetensområden: VVS, energieffektivisering

AFRY Bygg och Fastighet Industri - Carlsfors Bruk Husqvarna 01
Högtemperaturvärmepumpar har stor potential att bidra till ökad värmeåtervinning i såväl industrin som i lokala energisystem.

Kontakt

Har du frågor om prrojektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.