AFRY Bygg och Fastighet Industri Cranab

Industri - Cranab

Stärkt konkurrenskraft genom energieffektivisering

Maskintillverkaren Cranab anlitar AFRY för att få hjälp att minska energiförbrukningen i sina produktionsanläggningar. Uppdraget omfattar allt från utredning och handlingsplan till genomförande och uppföljning. Resultaten visar tydliga förbättringar.

Cranab utvecklar och tillverkar kranar, gripar och buskröjare som används av kunder över hela världen. Produkterna tillverkas i två fabriker i Vindeln utanför Umeå.

Eftersom Cranab har en energiintensiv produktion sökte företaget en partner inom energieffektivisering. Valet föll på AFRY och ett så kallat energisamarbete, vilket är en prestationsbaserad affärsmodell där kunden betalar först efter att energikostnaderna faktiskt minskar.

Helhetsansvar för energieffektivisering

AFRY har ett helhetsansvar för energieffektivisering hos Cranab. Konkret innebär det att man löpande kartlägger energibesparingspotential, föreslår åtgärder, genomför förbättringar och följer upp resultaten. Hittills har fokus varit att modernisera samt optimera värme- och ventilationssystem. Bland annat genom att byta ut reglercentraler, bygga om ventilationsaggregat och öka värmeåtervinningen från ventilationsluften.

Uppföljning och driftoptimering

AFRY har också moderniserat och kopplat upp vissa enheter för att bättre kunna följa och minska energianvändningen. För att säkerställa att genomförda åtgärder når den beräknade besparingspotentialen sker månadsvis analys av energistatistik samt kontinuerlig driftoptimering i styr- och reglersystemen som installerats av AFRY.

Under 2023 fortsätter energisamarbetet med ytterligare effektivisering av ventilationsanläggningen, både kopplat till värmeåtervinning och behovsstyrda luftflöden. Dessutom planeras en utredning av belysningen i Cranabs fabriker.

Minskad energiförbrukning

Som ett resultat av energisamarbetet har Cranab sänkt sin årliga energiförbrukning med över en miljon kilowattimmar från 2018 till 2022, vilket motsvarar cirka 18 procent av den totala energianvändningen. En kostnadseffektiv produktion stärker företagets konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Energisamarbetet har bidragit till att Cranab blivit mer energimedvetna, numera är energibesparing en naturlig del av vardagen. Det ger även positiva effekter för arbetsmiljön, till exempel genom bättre belysning och inomhusklimat.

Energisamarbetet med AFRY går riktigt bra, tillsammans har vi lyckats sänka energiförbrukningen en hel del. AFRY är kompetenta och följer upp att alla åtgärder ger önskvärt resultat.

Fredrik Sandberg, Fastighets- & Underhållschef på Cranab

Faktaruta

Kund: Cranab AB

Objekt: Tillverkningslokaler och kontor, Umeå

Projekt: Energisamarbete

Period: 2018-pågående

AFRYs roll: Utredning, handlingsplan, genomförande, uppföljning

Kompetensområden: Energieffektivisering, VVS och el

AFRY Bygg och Fastighet Industri Cranab
Energisamarbetet har bidragit till att Cranab blivit mer energimedvetna, numera är energibesparing en naturlig del av vardagen.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Daniel Granqvist - Energy Efficiency

Daniel Granqvist

Specialist, Energieffektivisering

Kontakta Daniel Granqvist

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Fjellgren - Market Area Manager, Energy Efficiency

Henrik Fjellgren

Marknadsområdeschef, Energieffektivisering

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.