AFRY Bygg och Fastighet - Industri Toppfrys Brålanda

Industri - Toppfrys

AFRY hjälpte till att rädda ärtskörden

AFRY har ansvarat för energikartläggning, ombyggnad av reningsverk och nybygge av fördröjningsdamm på uppdrag av ärtproducenten Toppfrys.

Ett tag var ärtskörden hotad, men trots många utmaningar lyckades Toppfrys lösa situationen med hjälp av AFRY.

Landets största ärtproducent

Toppfrys grundades 1969 och är numera landets största ärtproducent. Deras produktionsanläggning ligger i Brålanda och bolaget samarbetar med ärtodlare i Dalsland, södra Värmland och Västergötland.

Energikartläggning och riskanalys

Toppfrys anlitade AFRY för en energikartläggning med syfte att säkerställa sina kvalitetsmål. Strax efter energikartläggningen fick Toppfrys problem med förhöjda utsläpp från produktionen, varvid AFRY fick i uppdrag att dokumentera avlopp samt att göra en riskanalys för kylanläggning och fryslager.

Problem med reningsverket

Under arbetet med dokumentation/riskanalys informerade kunden AFRY om problem med anläggningens reningsverk. 2020 års ärtproduktion var hotad då Toppfrys var tvungna att lämna ett renare avloppsvatten än tidigare år till det kommunala reningsverket.

AFRY fick i uppdrag att lokalisera felkällan till förhöjda halter av metall och kemisk syreförbrukning (COD) i avloppsvattnet samt lämna förslag på- och genomföra åtgärder. Som ett komplement till reningsverket behövdes även en ny fördröjningsdamm på cirka 5000 kvadratmeter.

Godkänd anläggning i tid

Genom att anlita AFRY fick Toppfrys en helhetsleverantör med alla olika kompetenser som krävdes i projektet. Trots en mycket tight deadline, platsbrist för den nya dammen och svårighet att få alla tillstånd godkända i tid blev anläggningen tillräckligt klar så att ärtskörden kunde bärgas utan produktionsstopp samtidigt som godkänt avloppsvatten levererades till det kommunala reningsverket.

Faktaruta

Kund: Toppfrys

Projekt: Energikartläggning, ombyggnad av reningsverk, nybygge av fördröjningsdamm

Period: 2019-2020

AFRYs roll: Projektledning, projektering, konstruktion, energieffektivisering, energikartläggning

AFRY Bygg och Fastighet - Industri Toppfrys Brålanda
Toppfrys - Energikartläggning, ombyggnad av reningsverk, nybygge av fördröjningsdamm.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Lars Larsson - Section Manager, Uddevalla

Lars Larsson

Sektionschef, Uddevalla

Kontakta Lars Larsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Johansson - Market Area Manager HVAC & Energy, Gothenburg

Henrik Johansson

Marknadsområdeschef, Göteborg

Kontakta Henrik Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.