Abstract outline of grey map with yellow detailing

Järnvägsallén

Här arkitekturnivå vid nybyggnation av parkeringshus

AFRY Ark Studio är arkitekter när Umeå bygger nytt parkeringshus med krav på både funktionalitet och upplevelse.

Umeå växer och då många centrala parkeringsplatser byggts bort de senaste åren fanns behov av ett nytt centrumnära parkeringshus. Byggnaden ska i första hand tillgodose arbetsplatsparkering för att frigöra parkeringsytor för handeln i centrum.

Platsen har länge upplevts ogästvänlig och ligger inklämd mellan en hårdtrafikerad väg och järnvägen. Det har varit viktigt att tillföra kvaliteter som utöver funktionen även lyfter platsen och ger en positiv upplevelse för förbipasserande samt att skapa något skulpturalt, något vackert, av en vardaglig funktionsbyggnad.

Ljusskimmer över fasaden

Byggnaden är ca 120 meter lång och stor vikt har lagts på att hantera skalan så att fasadvolymen inte upplevs alltför stor och påträngande i stadsmiljön. Själva fasaden är uppbyggd av plåtkassetter i 4 olika utföranden. Dessa är monterade i ett slumpmässigt mönster och på insidan försedda med ca 400 armaturer, vilka genom öppningarna skapar ett ljusskimmer över fasadytan kvällstid.  

Taket har en solcellsanläggning som förser huset med el, och varje plan erbjuder ett flertal laddplatser för elbilar.

Överblick och ljus färgsättning för trygg miljö

Invändigt spänner håldäck över hela byggnadens bredd för att ge full överblickbarhet på varje våningsplan. Detta tillsammans med ljus färgsättning skapar en trygg miljö att vistas i.

Bild på p-hus järnvägsallen under dagen
Detalj bild på p-hus järnvägsallen
Bild på p-hus järnvägsallen
Bild på p-hus järnvägsallen under dagen
Detalj bild på p-hus järnvägsallen
Bild på p-hus järnvägsallen

Kontakta oss

Fredrik Wirenblad - Studio Manager Sweden, AFRY Ark Studio

Fredrik Wirenblad

Studiochef Sverige

Fredrik är ansvarig för Ark Studio Sverige. Fokus ligger på rekrytering, affärsutveckling och att marknadsföra våra affärer.

Kontakta Fredrik Wirenblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.