Abstract outline of grey map with yellow detailing

Kolbotn servicehus

Äldreboende med välkomnande utformning

AFRY Ark Studio och AFRY har i detta projekt med stor vikt på att skapa ett trivsamt boende och en lokal mötesplats för äldre och dementa, levererat tjänster som sträcker sig från initiala skisser till detaljplanering.

Den rådgivende ingeniørvirkssomhed AFRY leverer teknisk rådgivning til transport og infrastruktur branche, og er førende eksperter i norden inden med stor viden inden for bygninger, anlæg, energi og meget mere.
Kolbotn omsorgboliger hallway
Bild på lägenheternas balkonger i trä
Kolbotn Omsorgsboliger
bild på lägenhet i service huset
Den rådgivende ingeniørvirkssomhed AFRY leverer teknisk rådgivning til transport og infrastruktur branche, og er førende eksperter i norden inden med stor viden inden for bygninger, anlæg, energi og meget mere.
Kolbotn omsorgboliger hallway
Bild på lägenheternas balkonger i trä
bild på lägenhet i service huset

Kolbotn servicehus består av 72 lägenheter fördelade på fem våningar. Byggnaden är avsedd att bli en lokal mötesplats som kopplar ihop servicehuset med befintlig bebyggelse.

Innan projektet startade underströk Oppegårds kommun att den nya byggnaden skulle vara en välkomnande plats där människor ville bo, och inte framstå som en institution med långa korridorer och sterila lägenheter.

Ovanlig planlösning

För att svara upp mot kommunens önskemål har byggnaden fått en ovanlig planlösning där varje våning har korridorer utformade som rymliga mötesplatser. Lösningen ger de boende möjlighet att gå på promenader och träffas under tak.

Plats för servicefunktioner

Dessutom ska byggnaden inrymma servicefunktioner, som daglig verksamhet och ett hemtjänstkontor. På den översta våningen finns även en särskild avdelning för äldre med demens.

Bild på stolar och bord i servicehuset

Lokal mötesplats

Förutom att skapa ett nytt hem och aktiviteter för äldre ville kommunen att byggnaden skulle bli en lokal mötesplats. I detta sammanhang har kopplingen till grannskapet varit en viktig aspekt. Kommunens ambition understryks av en öppen passage genom byggnaden, en genväg in till området, uteplatser, gångvägar och mötesplatser.

Detaljbild på trämaterialet som har använts för servicehuset

Massivt trä som byggmaterial

Oppegårds kommun har ställt höga miljökrav på Kolbotn servicehus. Byggnaden är konstruerad som ett passivhus och är den första i Norge som använder massivt trä i sin bärande struktur. Massivt trä bidrar till en hemtrevlig och inbjudande atmosfär, samtidigt som det är ett miljövänligt material. Trä lagrar koldioxid och skapar ett hälsosamt inomhusklimat. Materialvalet förbättrar också akustiken och håller ljudnivån nere.

AFRY Ark Studio har deltagit i projektet, från den första förstudien till färdigställandet av byggnaden.

Utmärkelser

2019 fick byggnaden Nohrcons utmärkelse ”Årets vård- och omsorgsbyggnad”.

Kontakta oss

AFRY Ark Studio - Din lokala arkitekt

Läs mer om AFRY Ark Studio