Abstract outline of grey map with yellow detailing

Komatsu Forest One

Industribyggnad flirtar med japanskt formspråk

Den nya fabriken Komatsu Forest One i Umeå med tillhörande kontorsbyggnad, totalt 40 000 m2, är en av Sveriges största industrisatsningar.

Den nya fabriken Komatsu Forest One i Umeå med tillhörande kontorsbyggnad, totalt 40 000 m2, är en av Sveriges största industrisatsningar. Byggnaden ska skina igenom och knyta an till skogen, samtidigt som utformningen flirtar med ett traditionellt japanskt formspråk. Ledorden är trä, vertikalitet och grönska.

Komatsu forest wooden interior design
the bright ceiling in the komatsu forest
hallway in the komatsu forest building
hallway that leads to a door and stairs in the komatsu forest building
Komatsu forest wooden interior design
the bright ceiling in the komatsu forest
hallway in the komatsu forest building
hallway that leads to a door and stairs in the komatsu forest building

Certifieringstjänster för låg miljöpåverkan under hela livscykeln

Komatsu Forest, en av världens största tillverkare av skogsmaskiner, storsatsar och bygger en framtidssäkrad fabrik i Umeås västra utkant. Anläggningen har stort fokus på hållbarhet och IoT, och kommer att vara CO2-neutral i sin produktion.

AFRY Ark Studio levererar miljöcertifierade tjänster som tar hänsyn till miljöpåverkan under hela livscykeln och bidrar på så sätt till Komatsu Forest´s högt uppsatta hållbarhetsmål.

komatsu forest building in the evening

Fakta

Kund: Byggherre Komatsu Forest AB

Projekt: Komatsu Forest One

Period: 2019-2021

AFRYs uppdrag: Design av ny industribyggnad med höga krav på hållbarhet och formspråk

Kompetensområden: Projektledning, projekteringsledning, arkitektur, inredning

Medarbetare: Projektledare Per Lindahl, Projekteringsledare Olov Johansson, Arkitekt Staffan Lindahl, Joanna Artemiuk, A-ingenjörer Daniel Degerström, Ida Åkerstedt, Tobias Strömberg, inredningsarkitekt Viveca Bernhardsson

Kontakta oss

Fredrik Wirenblad - Studio Manager Sweden, AFRY Ark Studio

Fredrik Wirenblad

Studiochef Sverige

Fredrik är ansvarig för Ark Studio Sverige. Fokus ligger på rekrytering, affärsutveckling och att marknadsföra våra affärer.

Kontakta Fredrik Wirenblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.