AFRY Bygg och Fastighet Kontor Byggnad 103 Trollhättan

Kontor - Byggnad 103

Ny kontorsfastighet i Trollhättans utvecklingscentrum

Byggnad 103 är en ny kontorsfastighet som ligger i utvecklingscentrumet Innovatum District, Trollhättan. AFRY deltog i projektet med ansvar för projektering av rörinstallationer.

Byggnad 103 har sju våningar med en total yta på cirka 10 400 kvadratmeter. På bottenplan finns två restauranger samt utrymme för coworking medan övriga våningar upptas av kontor. Fastigheten ägs av Kraftstaden Fastigheter och är certifierad enligt Miljöbyggnad Silver, bland annat tack vare solpaneler på taket.

Dynamiska värme- och köldbärarsystem

AFRY har utfört bygghandlingsprojektering och hyresgästanpassningar på uppdrag av Bravida, i gott samarbete med totalentreprenören Serneke. Byggnad 103 har dynamiska värme- och köldbärarsystem för att säkerställa en bra injustering. Det minskar energiförluster och underlättar framtida om- och tillbyggnader med bibehållen injustering.

Smarta lösningar för högre kvalitet

Under projekteringen tog AFRY fram flera smarta lösningar för att höja kvaliteten på de föreskrivna funktionerna, vårt arbete bidrog också till ett lägre pris och minskad materialåtgång.

Projektering i 3D

Samtliga installationer är projekterade i 3D och modellerna lagras för framtida om- och tillbyggnader.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta marknadsområdeschef Joakim Magnusson på joakim.magnusson@afry.com eller 010-505 77 38.

Faktaruta

Kund: Bravida

Objekt: Byggnad 103, Trollhättan

Projekt: Kontor

Period: 2018-2020

AFRYs uppdrag: Bygghandling

Kompetensområden: VVS, BIM, energieffektivisering, storkök

 

 

Bild: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan

AFRY Bygg och Fastighet Kontor Byggnad 103 Trollhättan
Byggnad 103 är en modern kontorsfastighet i Trollhättan med 7 våningar och en höjd på 26 meter.