AFRY referens Kontor Citygate Göteborg

Kontor - Citygate

Nordens högsta kontorshus

AFRY har projekterat el-, tele- och säkerhetssystem i Skanskas projekt Citygate i Göteborg, vilket blir Nordens högsta kontorshus.

Projektet genomsyras av en hållbar helhetssyn och den höga höjden medför såväl tekniska som logistiska utmaningar.

Kontor i bra läge

Med sina 36 våningar och 144 meter blir Citygate Nordens högsta kontorshus. Byggnaden kommer att innehålla kontorslokaler, co-workingytor, restaurang, café, cykelgarage och parkeringshus. Entréplanet kommer vara öppet för allmänheten och utanför anläggs ett nytt torg för att skapa liv och rörelse i kvarteret.

Skanska har utvecklat projektet och ansvarar för entreprenaden. Byggnaden ligger i stadsdelen Gårda precis vid Ullevi och är enkel att nå med bil, cykel eller kollektivtrafik. De första hyresgästerna flyttar in sommaren 2022.

Utmanande projekt

AFRY har projekterat el-, tele- och säkerhetssystem. Husets höga höjd innebär utmaningar bland annat vad gäller långa ledningslängder, åskskydd och begränsade möjligheter till håltagningar i byggnadens kärna. Hela projektet har präglats av noggrann arbetsplanering, genomtänkt logistik och stort säkerhetsfokus.

3D-ritningar

Alla installationer har projekterats i 3D med digitala, zoombara översiktsritningar för att minimera mängden pappersritningar. Vårt uppdrag omfattar även utredning av ladduttag för elbilar på samtliga parkeringsplatser.

LEED- och WELL-certifiering

Citygate blir en modern mötesplats och ett nytt landmärke i Göteborg. Fastigheten kommer både LEED- och WELL-certifieras. Hyresgästerna erbjuds en hälsosam arbetsplats med den senaste tekniken och innovativa lösningar. Målet är att huset ska vara en ledstjärna när det gäller social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

Effektiv projektering

AFRYs erfarenhet av stora, komplexa projekt har bidragit till att kunden har kunnat sänka sina projekteringskostnader. Vi har använt ett strukturerat arbetssätt med smarta digitala hjälpmedel som effektiviserar projekteringen.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Hannu Mattiason på hannu.matiasson@afry.com eller 010-505 33 57 alternativt marknadsområdeschef Horacio Ferreira på horacio.ferreira@afry.com eller 010-505 30 25.

Faktaruta

Kund: Skanska och Assemblin

Objekt: Citygate

Projekt: Nybyggnation

Period: 2016-2022

AFRYs roll: Programhandling, systemhandling, bygghandling och hyresgästanpassningar

AFRY referens Kontor Citygate 1