Reference BA Buildings - Tekniska Nämndhuset Stockholm

Kontor - Tekniska nämndhuset

Modernisering av kulturklassad förvaltningsbyggnad

Stockholms stad genomför en omfattande renovering av det kulturklassade Tekniska nämndhuset, vilket ska resultera i ett hållbart kontor med flexibla lokaler.

AFRY är generalkonsult i projektet med ansvar för en rad discipliner.

Högt kulturhistoriskt värde

Tekniska nämndhuset uppfördes 1963-1965. Huvudbyggnaden Klamparen 7 är grönklassad av Stadsmuseet, vilket innebär att den har ett högt kulturhistoriskt värde. I det här fallet gäller det både utformningen och funktionen som förvaltningsbyggnad.

Genom renoveringen tar Stockholms stad ett helhetsgrepp om fastigheten och utvecklar ett modernt kontor med cirka 1400 arbetsplatser. Lokalerna uppgraderas till dagens standard inom exempelvis tekniska installationer, energi, akustik och tillgänglighet. Kulturhistoriska byggnadsdelar bevaras och rustas upp. Projektet beräknas pågå till 2023.

AFRY anlitas som generalkonsult

AFRY är generalkonsult med ansvar för byggkonstruktion, VVS, fastighetsautomation, energisamordning, BIM-samordning, logistik, trafik, geoteknik, landskapsarkitektur, brandskydd, sprinkler, storkök, VA och akustik.

Uppdraget omfattar systemhandling fram till uppföljning av färdig byggnad.

Hållbart kontor

Tekniska nämndhuset utvecklas till ett hållbart kontor med bättre energi- och klimatprestanda. Bidragande aspekter är bland annat nya tekniska system, förbättrad inomhusmiljö, större möjligheter till avfallssortering samt fler cykelparkeringar och laddplatser för elbilar. Under hela renoveringen värnas byggnadens höga kulturvärden.

Verksamhetsanpassade lokaler

Ytorna effektiviseras och flexibiliteten ökar så att det blir enklare att anpassa lokalerna när verksamhetens behov förändras. Den nya planlösningen stödjer samarbetet mellan och inom stadens tekniska förvaltningar, vilket i sin tur förbättrar servicen till medborgarna. Dessutom frigörs fastigheter för andra ändamål.

Faktaruta

Kund: Fastighetskontoret i Stockholms stad

Objekt: Tekniska nämndhuset

Projekt: Ombyggnation

Period: 2020-2021

AFRYs roll: Generalkonsult

Reference BA Buildings - Tekniska Nämndhuset Stockholm
Tekniska Nämndhuset, Stockholm

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Lennart Edéus - COO Business Area Buildings Sweden

Lennart Edéus

COO Business Area Buildings Sweden

Kontakta Lennart Edéus

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Bilder: Stockholms Stad