Making Future with AFRY

Kontor - A Working Lab

Klimatomställningen kräver att vissa branscher genomför radikala anpassningar för att bryta den negativa utvecklingen. Fastighetsbranschen är en av många sektorer som kan göra stor skillnad genom att lägga om till hållbara metoder och material. Men hur skapar vi den förändringen? AFRY har varit involverade i A Working Lab – en satsning som inkluderar innovation i byggprocessen och utmanar fastighetsbranschen att bygga mer hållbart.

Vi bygger som aldrig förr – bara inom de närmsta 40 åren förväntas det uppföras hus och anläggningar som täcker närmare 230 miljarder kvadratmeter världen över. Därför är det kanske inte så förvånande att byggandet också står för mer än en tredjedel av energirelaterade utsläpp globalt. För att ändra riktning krävs omfattande förändringar, men i en traditionstyngd och trögrörlig bransch är det inte många som vågar sticka ut hakan och testa nya tekniker och metoder. Ett undantag är A Working Lab – Akademiska Hus nya kontorsbyggnad på Chalmersområdet i centrala Göteborg och en del av Johanneberg Science Park.

En byggnad som utmanar

I bygget av det nya kontorshuset har AFRY ansvarat för bland annat VVS-projektering, energisamordning, solcellsprojektering och akustik.

- Redan tidigt i processen genomförde vi en livscykelanalys av byggnadens långsiktiga byggnadsmaterial. Resultaten av analysen var en av flera viktiga faktorer då Akademiska Hus valde att bygga i trä istället för betong. A Working Lab är därmed ett av de första kontorshusen i Sverige byggt i trä. Dessutom är trä ett förnyelsebart alternativ som minskar utsläppen av växthusgaser med 35 procent från tillverkningsskedet, berättar Kaia Eichler, sektionschef för Hållbart Byggande på AFRY.

När Akademiska Hus sedan började arbeta mer strategiskt med innovation i organisationen såg de möjligheten att använda byggnaden som ett testlabb för nya innovationer. Därefter har en rad olika delprojekt initierats som löper parallellt med byggandet av kontorshuset och där nya innovationer testas direkt på byggnaden. I nära samverkan med näringsliv och universitet drivs 16 olika innovationsprojekt inom områdena: ”flexibla och digitala lärmiljöer och arbetsplatser,” ”värdeskapande mötesplatser,” och ”ett klimatanpassat och resurseffektivt hus med ett lågt CO2-avtryck.” Resultaten från innovationsprojekten kommer senare att delas öppet med branschen för att uppmuntra till förändringar som på sikt kan minska klimatavtrycket från hela sektorn.

AFRY, som redan var involverade i byggprocessen, fick även förtroendet att bidra med kompetens inom ett flertal av dessa projekt som strategisk innovationspartner. Några exempel på projekt är praktisk tillämpning av kyleffektlager med fasändringsmaterial där kylenergi lagras i salt, en solcellsanläggning med likström och batterilager för minskade energiförluster samt undersökning av trästommens effekter på byggnadens akustik.

- Många av innovationerna som testas är baserade på beprövad teknik. Det som är så spännande med A Working Lab är att vi kan visa att det är praktiskt genomförbart och inspirera branschen att testa nya lösningar, säger Kaia Eichler.

To build smart, we need to share our knowledge with the industry fully and freely.

Utmaning att integrera innovationsprocessen

De nya möjligheterna som öppnas upp när det görs plats för innovation har också varit den stora utmaningen. Innovationsprocessen och byggprocessen är två väldigt skilda arbetsprocesser som kan vara svåra att förena; medan byggprocessen är strikt och rigid, styrd av både regelverk och tidplaner, är innovationen en rörlig process som kräver såväl tid som flexibilitet för att kunna utvecklas på bästa sätt. Kaia Eichler har arbetat parallellt med både energisamordning i byggprocessen och i flera av innovationsprojekten.

- Att integrera innovationsprojekten i den vanliga projekteringen har klart varit en utmaning. Vi har behövt jobba med en stor osäkerhet i och med att vi inte vetat vilka lösningar som kommer ut av innovationsprojekten, och som sedan måste implementeras i byggprocessen.

Även om uppfinningen av en ny teknisk lösning kan skapa stor förändring tar inte innovationen slut där. Innovation kan snarare förstås som en process där slutet inte går att fastställa på förhand.

- När vi testar en ny teknologi eller nytt byggmaterial betyder inte det att man har löst allting, utan man utvärderar, följer upp och kollar vad man kan förbättra till nästa gång. Det viktiga är inte bara att färdigställa en hållbar och innovativ byggnad, utan att ständigt utveckla nya metoder och verktyg som kan vara till nytta för fler. Ska vi bygga smart måste vi dela med oss till branschen fullt och fritt, berättar Jan Henningsson, projektledare för A working Lab på Akademiska Hus.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Business Area Buildings Sweden

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.