young business woman and men discussing working together in cooperation

Kravhantering och ledning för säkrad leverantörskedja

När ett globalt företag med produktionen utlagd på entreprenad behövde hjälp med att säkerställa en fungerande leveranskedja gick AFRY in med expertråd. Några av företagets produkter kommer i kontakt med livsmedel och måste därför tillverkas enligt god tillverkningssed, GMP.

AFRY hjälpte företaget med affärsutveckling och expertråd i tillämpliga bestämmelser och krav. Genom ett aktivt tillvägagångssätt kunde AFRY stödja klienten med att följa den ständigt föränderliga internationella lagstiftningen för säkerhet vid användningen av produkten, liksom med att uppfylla kraven på kemikaliehantering med negativa effekter på hälsa och miljö.

För att organisationen ska kunna uppfylla och hålla reda på ändringar av olika bestämmelser (exempelvis RoHS, Reach, direktiv för kontakt med livsmedel, konfliktmineraler) gjordes en kravspecifikation för systemet. Klientens IT-verktyg anpassades också för att stödja den globala lanseringen av en ny produkt enligt gällande regler och bestämmelser.

Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence
Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.