AFRY Bygg och Fastighet Kultur och sport Filmstaden Uppsala

Kultur och sport - Filmstaden Uppsala

Ny biograf höjer pulsen i Uppsala city

AFRY projekterar el och tele till den nya Filmstaden i Uppsala. Det nya biopalatset får 13 salonger med totalt 900 platser och väntas stå klart 2024.

Efter flera års planering har Uppsala Akademiförvaltning påbörjat byggandet av en helt ny biograf i Uppsala city. Projektet innefattar även restauranger och garage i kvarteret. För att bereda plats rivs stora delar av den nuvarande byggnaden på platsen samtidigt som det befintliga garaget får en genomgripande renovering.

Fördjupad systemhandling för el och tele

AFRY har upprättat en fördjupad systemhandling för el och tele till den nya Filmstaden. Systemhandlingen innehåller mängder i IFC-modell (ett öppet 3D-format) gällande belysningsarmaturer samt huvudstråk för kanalisation. Biografen är väldigt installationstät med mycket kablage och styrningar.

BIM-projektering och nära samarbete

Projekteringen utförs i MagiCad, vilket är ett insticksprogram för BIM-programvaran Revit, och filutbyte sker via en projektportal. Dessutom har beställare, entreprenör och konsulter träffats på veckobasis för att lösa gemensamma frågor. AFRY har även fått förtroende att fortsätta med bygghandlingsprojektering åt elinstallatören.

Fördelar för beställaren

Med en fördjupad systemhandling har beställaren större möjlighet att upphandla entreprenörer med rätt riktpris. Digitala bygghandlingar underlättar även framtida underhåll och ombyggnader.

Biografupplevelse i toppklass

Den nya Filmstaden kommer att bidra till ett mer levande och attraktivt Uppsala city. Besökarna kan se fram emot en högklassig biografupplevelse vad gäller ljud, bild och komfort. Lokalerna rymmer 13 salonger, varav en med det tekniska premiumformatet iSense, och totalt cirka 900 stolar. Beräknad invigning är våren/sommaren 2024.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Alexander Lind på alexander.lind@afry.com eller 010-505 83 26 alternativt marknadsområdeschef Robert Nyberg på robert.nyberg@afry.com eller 010-505 83 03.

Faktaruta

Kund: Uppsala Akademiförvaltning

Projekt: Filmstaden i Uppsala

Period: 2020-2022

AFRYs uppdrag: Systemhandling, bygghandling

Kompetensområden: El och tele, BIM

AFRY Bygg och Fastighet Kultur och sport Filmstaden Uppsala
AFRY har tagit fram system- och bygghandlingar för el och tele till den nya Filmstaden i Uppsala.