Referens Kultur och sport Högalidskyrkan Stockholm

Kultur och sport - Högalidskyrkan

Varde ljus

Högalidskyrkan i Stockholm ska genomgå en omfattande renovering. AFRY har projekterat systemhandlingen för en ny elanläggning.

Fokus är att integrera den befintliga belysningen i ett modernt system utan att påverka kyrkans kulturhistoriska värden.

Äldre belysning integreras i modernt styrsystem

Högalidskyrkan, ritad av arkitekten Ivar Tengbom, invigdes 1923. Efter 100 års användning finns det nu ett stort renoveringsbehov. Bland annat behövs en ny elanläggning som kan integrera en uppsjö av äldre armaturer och ljuskronor, med stort kulturhistoriskt och emotionellt värde, i ett modernt och energieffektivt styrsystem. Ljussystemet ska även kompletteras med ny belysning. Kyrkan stängde för renovering i mars 2021 och arbetet beräknas pågå i cirka 20 månader.

Bevarande av kulturhistoriska värden

Vårt uppdrag var att inventera Högalidskyrkan för att kunna projektera en systemhandling där elinstallationerna är anpassade efter byggnaden. Eftersom kyrkobyggnader ska vårdas och bevaras för sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att minimera påverkan på byggnaden, att återanvända befintlig kanalisation har således hög prioritet i detta projekt.

Kundens riktlinjer var att anpassa designen utifrån effektivitet och stil, samtidigt som projektet håller sig inom en realistisk budget.

Stilren elanläggning och minskad energiförbrukning

Systemhandlingen som AFRY har tagit fram kan enkelt anpassas till bygghandlingar och hjälper kunden att få korrekta prisförslag på elinstallationen. Renoveringen kommer resultera i en stilren elanläggning och ett skräddarsytt belysningssystem, vilket bidrar till en bekväm arbetsplats där församlingen kan bedriva sin verksamhet.

Energiförbrukningen från lokalens belysning minskas med hjälp av ny LED-belysning och intelligent styrning.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Oscar Hallberg på oscar.hallberg@afry.com eller 010-505 46 73 alternativt marknadsområdeschef Daniel Hultman på daniel.hultman@afry.com eller 010-505 11 62.

Fakta

Kund: Kyrkans Fastighetssamverkan Stockholm

Objekt: Högalidskyrkan

Projekt: Ombyggnation/renovering

Period: 2017-2020

AFRYs roll: Inventering och framtagande av systemhandling

Referens Kultur och sport Högalidskyrkan Stockholm