illustration av stadsdelpark i Örebro

Kv Gasklockan - Örebro, Örebro Österplan

Ny stadsdelspark för många

Gasklockan ligger centralt i Örebro och här var tidgare platsen för ett gasverk därav namnet. Området har även till stora delar använts som bussdepå. När uppdraget inleddes var här en öppen plats där bussdepåns tak delvis stod kvar.

Uppdraget var att ta fram förslag på utformning av gatumiljöerna, dagvattenhantering och utformning av det kommande torget och en ny central park. Förslaget utgick från Funkias tidiga program till detaljplanen och med det som bas vidarebearbetades hela området. Att bibehålla och återanvända genom återbruk var ett önskemål för att knyta det nya till det tidigare. Målet för parken var en grön oas för såväl lek som umgänge.

Ritning över parken i Örebro

Mångfald  

Parken är uppbyggd i många olika zoner. Här ska finnas plats för de vackra miljöerna med perenner men även för lekdungen, strandyner med strandråg och tallar. Planteringarna har gjorts utifrån en robust mix av buskar och perenner med mycket lökinslag för att tidigt skapa en grön miljö. Växtligheten, markmaterial och belysning är delar som ger variation och detaljrikedom. Något att även upptäcka efter hand.

Bilder på parken innan den blev färdig
Bilder på parken efter den var klar

Närhet  

Parken och torget mitt i kvarteret ger en närhet för alla. Det är här man träffas på väg till jobb, förskolan eller för en stund ute under dagen.

Aktiviteter för många  

Parken tillsammans med det kommande torget, ska erbjuda något för de flesta. Här finns lite lekredskap men framför allt en lekvänlig och inbjudande miljö. Sanddynerna, lekbuskage och de små gångarna erbjuder lek utanför det anordnade.
Här finns solbänkarna, men även regnskyddet och skuggan. Öppna platser och avskilda platser. På torget planeras aktiviteter som kräver mer hårdgjorda ytor som streetbasket och platser att hänga på.

Projektfakta:

Typ av projekt: Park  

Kund: Örebro kommun

Gestaltat och projekterat november 2017 - oktober 2018

Invigdes 2020-08-18

AFRY: Landskap

Barn som leker i parken under dagen