Camp Nobel Mali

Leveranser av garnisonanläggningar till Försvarets Materielverk

Leveranser av garnisonanläggningar till Försvarets Materielverk

AFRY har under många år varit en ledande leverantör till Försvarets Materielverk (FMV) inom militära anläggningar. Leveranserna har omfattat samtliga typer av anläggningar runt om i Sverige: flygbaser/flottiljer, marinbaser, garnisoner och bergsanläggningar.

Genom bred kompetens har AFRY bistått med tjänster inom alla faser i projekten, så som förstudier, projektplaner, tekniska specifikationer inom alla teknikområden, byggledning, besiktningar och överlämning till Försvarsmakten.

Sedan 2014 har AFRY haft en stor mängd uppdrag åt FMV som syftat till att bygga upp och vidmakthålla anläggningarna i Mali för den svenska styrkans fredsbevarande uppdrag MINUSMA. För närvarande stöttar AFRY även med avveckling efter beslut om minskande insats.

Mats Wallin - Business Unit Manager, Defence & Security

Mats Wallin

Business Unit Manager, Defence & Security

Kontakta Mats Wallin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.