Lund city

Lund först i världen med unik lösning för halkbekämpning

Gatorna i Lund ökar i säkerhet och hållbarhet med smart interagrationsplattform

När det blir halt väglag i Lund ska Serviceförvaltningen ha beredskap för halkbekämpning på såväl vägar som gång- och cykelbanor. Besluten om när det är dags att halkbekämpa har tidigare grundat sig på tre väderstationer och erfarenhet. Tack vare en unik lösning från AFRY har man nu möjlighet att få ett optimerat underlag i realtid.

Serviceförvaltningen i Lunds kommun behövde en ny metod för att göra bättre bedömningar när det var dags att börja bekämpa halkan. I samarbete med AFRY Digitalization Management utvecklade man i ett innovationsprojekt möjligheten att samla information från flera datakällor till en så kallad Smart City’s plattform, för att undvika ”bomkörningar” och därmed spara på vägsalt, drivmedel, slitage på fordon och personalkostnader - allt för att göra kommunen så hållbar som möjligt.

Projektet är ett kraftfullt sätt att påvisa hur en Smart City-plattform kan ge en kommun bättre beslutsunderlag inom många områden. Genom att sammanlänka och förädla data från olika system med gemensam lagring, kan intelligenta kopplingar mellan trafik, väder och rymddata underlätta allt från halkbekämpning till energieffektiva fastigheter.

Street View

Smart vägunderhåll för en smart stad

Nu har beredskapsledaren i Lund fått ett unikt verktyg som visualiserar prediktivt vart och när det förväntas bli halt samt data i realtid från personbilars bromssystem när de indikerar halka. Detta tillsammans med inrapportering från medborgarna om halka på cykelbanor och gångstigar, samt omfattande information från SMHI om väder och luftfuktighet, skapar ett expertunderlag i ett ytterligare verktyg som visar det optimerade förslaget på hur halkbekämpningen kan utföras.

- Med en integrationsplattform bidrar vi till att främja en hållbar miljö med hög livskvalitet. Tekniken finns redan, det som bromsar utvecklingen är okunskapen i offentliga upphandlingar, säger Fredrik Kahr, Section Manager på AFRY Digitalization Management

Tanken med en Smart City plattform är just att samla och tillgängliggöra så mycket data som möjligt kring en kommuns verksamhet för att utveckla så smarta tjänster som möjligt till medborgarnas fördel. Konceptet har uppmärksammats med samlingsnamnet Samhället 5.0 av bland annat EU. Det är detta koncept som ligger till grund för AFRY Digitalization Managements sätt att bygga en smart stad.

Kontakta Fredrik Kahr

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.