Några personer talar med varandra i kontorsmiljö, de står upp.

Medborgarnas minnen blir en grund för utformningen av allmänna platser

Minnesbilder som grund för stadsutveckling är grunden för ett nytt spännande projekt AFRY genomför i Traena kommun, Norge.  Anna Sundin som arbetar som arkitekt på AFRY i Göteborg har tillsammans med Lars Fridén,arkitekt och Lorena Orrego Briceño, ljusdesigner valts ut av Traena kommune att under en månad genomföra ett platsbyggnadsprojekt på platser runt om i kommunen. Projektet tar avstamp i en metod som utvecklats av Helsingborgs stad och Lunds universitet för att använda minnesbilder som konkret utgångspunkt för stadsutveckling.  

Målet för det projektet är att skapa och testa ett forum där kulturhistoriska frågeställningar kring hur medborgarnas minnen och historier kan tas till vara och användas som utgångspunkt för att påverka platsutveckling och utformning av allmän plats. I projektet visualiseras, undersöks och materialiseras processerna ­­med avstamp i den kulturminnesplan som tagits fram i kommunen. Syftet är att utveckla metoden till att bli ett verktyg för hur kulturminnen kan få konkret gestaltning och inverka på hur samhället utvecklas i nutid.

"Vi ser fram emot att belysa kulturminnen i kommunen på nya sätt - det blir ett bra och levande komplement till själva planen" säger Moa Björnson, utvecklingschef på Traena kommune. 

Projektet kommer att genomföras under 2021.

 

Træna är en liten kommun 33 nautiska mil ut från Helgelandskusten, med cirka 500 innevånare som består av mer än 418 öar, holmar och skär. Kommunen har de senaste åren profilerat sig starkt inom innovation & placemaking-processer och för att stärka ö-samhället och stötta det lokala näringslivet.

Mer om Traena kan du läsa här: www.tenktreana.no 

 

Översiktsbild Traena kommun
fotograf: Hans Petter Sørensen

Træna är en liten kommun 33 nautiska mil ut från Helgelandskusten, med cirka 500 innevånare som består av mer än 418 öar, holmar och skär. Kommunen har de senaste åren profilerat sig starkt inom innovation & placemaking-processer och för att stärka ö-samhället och stötta det lokala näringslivet.

Mer om Traena kan du läsa här: www.tenktreana.no 

 

Vill du veta mer: 

Anna Sundin
Arkitekt SAR/MSA
M: +46 72 450 48 82 | T: +46 10 505 56 68
anna.sundin@afry.com