Metsä Board Husum Sweden

Metsä Board planerar för framtiden

Metsä Board planerar för framtiden och har planer på att satsa stort i verksamheten i Husum, en miljardinvestering som är en bärande del i koncernens målsättning att vara helt fossilfria år 2030. När de väljer att satsa på framtiden har de bland annat valt att teckna avtal med AFRY.

Ett avtal som innefattar en bredd av design- och tekniktjänster där cirka 10-talet discipliner är inblandade. Metsä Board hoppas få klartecken på sin ändringsansökan inom gällande miljöstånd under våren 2020. Metsä Boards satsning, som omfattar en önskad investering i en ny sodapanna och ny turbin vid deras anläggning i Husum, är av stor betydelse för koncernen och branschens växande utmaningar kring hållbara lösningar för framtiden.

Den egna elproduktionen baserad på förnybar biomassa kommer att fördubblas och bruket kommer själva kunna producera 80 procent av den el som behövs för att driva fabriken. Användningen av fossil olja kommer att minska avsevärt, vilket är ett viktigt steg mot en fossilfri produktion.

Global och lokal närvaro

- Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet att få vara delaktiga i en så viktig investering inom processindustrin i regionen, samtidigt som vi ser värdet av att vara ett globalt bolag i kombination med vår lokala närvaro i ett samarbete som detta, säger Lisa Vedin, Affärsenhetschef inom AFRYs division Process Industries.


AFRY - en värdefull partner

I stora projekt som dessa krävs en pålitlig partner med bred kompetens, erfarenhet och tyngd. Vi tror att AFRY har den kapacitet som krävs, både som lokalt och globalt bolag. Samtidigt ser vi även värdet med AFRY som partner utifrån tidigare samarbeten vi haft över åren, säger Olov Winblad von Walter, platschef Metsä Board i Husum.


- Metsä Boards önskade investering skapar förutsättningar för framtiden. AFRY fokuserar stort på att hjälpa våra kunder att utvecklas inom teknik, hållbarhet och digitalisering, därför känns det extra glädjande att få bidra med våra kompetenser gällande Metsä Boards framtidsinvesteringar, säger Anders
Eriksson, projektledare hos AFRY.

En bredd av kompetens


AFRY var även delaktiga i förstudien och förprojektet till Metsä Boards investeringsplan gällande verksamheten i Husum och bidrar idag med konsulter från såväl Finland som Sverige i det arbete som pågår kring projektet. Mål och förhoppning är att Metsä Board i Husum har den nya sodapannan samt turbin i drift i slutet av 2021.

 

 

>> Flyer om projektet (pdf)

 

Foto: Metsä Board image library