Mood escalator

Mood Stockholm

En handelsplats där du kan njuta, shoppa och umgås.

Ett omfattande arbete som lett fram till ett av Europas största ljuddesignskoncept med 22 olika ljudzoner och ett hundratal unika ljudproduktioner.

Bakgrund
Mood Stockholm är den brokiga och myllrande mötesplatsen mitt i Stockholms city. Här är de stora kedjorna bojkottade, istället är huset fyllt av handplockade butiker och trevliga restauranger. Det är som en egen stad i staden. Lexter har arbetat med AMF Fastigheter och deras projekt Mood Stockholm ända sedan dåvarande Sahlénhuset började byggas om.

Utmaning
Att skapa ett ljudkoncept som var så flexibelt att det kunde ge Mood Stockholms tre olika delar: Wishing, Desire och Everyday deras egen, karaktäristiska känsla men ändå bilda en tydligt hophållen atmosfär. Konceptet fick inte störa personalen eller kunderna och behövde även fungera med befintliga ljud i byggnaden.

Lösning
Lexter, numera Efterklang, arbetade fram hela ljudarkitekturen, en av de största ljuddesignlösningarna i Europa, för handelsplatsens alla allmänna ytor. Hänsyn togs till de tre separata delarna och den urbana trädgården, men ändå skapades en väl sammanhållen ljuddesign med 22 olika ljudzoner som lyfter känslan, ökar trivseln och skapar ambience. Konceptet får liv tack vare ett 100-tal unika ljudproduktioner samt den anpassade specialteknik som används i gångarna, rulltrapporna, konstverken, trädgårdarna samt Mood Stockholms fantastiska tematoaletter. Ljuddesignen anpassas enkelt efter flöden och tidpunkter med Lexter Sound System och en tillhörande app. Vi arbetade även fram en unik signaturdoft för Mood Stockholm. 

Mood entrance