SSAB Raahe

Mot fossilfri ståltillverkning – utvecklingsprojekt tillsammans med SSAB, Finland

SSAB:s omställning till fossilfri ståltillverkare 2045

SSAB har tillkännagivit sin strategi för omvandling att bli en fossilfri ståltillverkare till 2045. För Raahe stålverk (som producerar ~2,6 Mton stål per år) kommer den första fasen av anläggningens konvertering att ske 2030 och den andra fasen 2040. AFRY har ansvarat för att genomföra en Pre-Feasibility-studie (PFS) för den nya ståltillverkningsprocessen med ljusbågsugn till en noggrannhet på +/- 30 %.

SSAB:s mål är att successivt gå mot fossilfri stålproduktion. Den tekniska planeringen för konverteringen av Raahe stålverk startade 2020. I den första fasen av den planerade konverteringen skulle den traditionella masugnen ersättas med en process som innebär elektrisk ljusbågsugns (Electric Arc Furnace, EAF) med ingående råvara i form av direktreducerat järn, även kallat järnsvamp (Direct Reduced Iron, DRI). SSAB Raahe avser att ersätta Masugn 1 (hälften av produktionen) med EAF:s till 2030 och till 2040 är resten av produktionen konverterad till EAF-processen. År 2045 kommer företaget att vara helt fossilfritt.

SSAB Raahe
SSAB Raahe Stålanläggning

Processkoncept och lösningar utvärderas tillsammans med teknikleverantörer

AFRY:s uppdrag inkluderade Pre-Feasibility Study (PFS) för konverteringsprojektet i Raahe. Huvudsyftet med studien var att ta fram preliminär teknisk dokumentation och uppskattning på +/- 30 % av kapital- och driftskostnader.

Alla konstruktions- och studiefaser genomfördes med en "processen först"-mentalitet av AFRYs processexperter och metallurger som utvecklade processkonceptet tillsammans med övriga discipliner i projektet. Teknikkonceptet studerades i detalj och nyckelleverantörer av utrustning inbjöds att lämna sina förslag på dom tekniska utrustningspaketen. Baserat på de utvecklade processkoncepten skapades de första layouterna och 3D-modellen för konverteringen.

AFRY:s djupa förståelse för processteknologi kombinerat med kompetens inom metallurgi och infrastruktur gjorde det möjligt för AFRY att leverera en omfattande studie som täcker in alla kritiska områden gällande konverteringen.

Fakta om projektet:

Beställare: SSAB Europe Oy, Brahestad stålverk

Projekt: Raahe Conversion Project​

Service: Förstudie (AACE4 / FEL1)​

Tid: Q4/2020-Q1/2021

Wind mill

Visst du att snart kan vindkraftsparker vara fossilfria?

Utseendet kan vara förvirrande. Vindkraftsparker producerar fossilfri el, men de är gjorda av stål. Stålproduktion är en av de största källorna till CO2-utsläpp vid vindkraftstillverkning. Ett producerat ton stål innebär nästan två ton CO2-utsläpp. En vindkraftspark spelar kanske inte så stor roll, men tänk på alla vindkraftsparker i världen, alla bilar, alla tåg och möjligheten att göra förändring. AFRY är stolta över att bidra till utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle tillsammans med förebilder som SSAB.