Fibres

Ny teknik gör hållbara textilfibrer tillgängliga för alla

TreeToTextile producerar biobaserad textilfiber med ny hållbar teknik

AFRY fortsätter samarbetet som ledande konsult och ingenjörspartner när TreeToTextile satsar på ny demostrationsanläggning i skånska Nymölla.

Drivet av en växande efterfrågan på kläder och textilier har den globala produktionen av textilfibrer fördubblats under de senaste 20 åren och nådde 109 miljoner ton under 2020. Denna trend ser ut att fortsätta och till år 2030 förväntas produktionen öka med ytterligare 34%. Samtidigt är textilindustrin en av de mest förorenande industrierna i världen. Det finns ett uppenbart och akut behov av att omvandla denna växande industrisektor i en mer hållbar riktning. Konstgjorda cellulosafibrer (MMCF) anses vara ett av de miljövänliga alternativen för att göra textilsektorn mer hållbar.

Fibres in jars
Bild: TreeToTextile

TreeToTextile erbjuder en ny teknik för att producera biobaserade textilfibrer med lågt miljöavtryck med mål att göra hållbara textilfibrer tillgängliga för alla.

Den nya fibern är en regenererad cellulosafiber, framställd av förnybar råvara från skogen. TreeToTextile, som ägs av H&M Group, Inter IKEA Group, Stora Enso och LSCS Invest, har investerat 35 miljoner euro i att utveckla och bygga en demonstrationsanläggning i skånska Nymölla. Denna investering är ett viktigt steg inför uppskalning och kommersialisering av tekniken.

AFRY projektpartner inom utveckling av hållbar textilfiber

AFRY har varit den ledande konsulten och ingenjörspartner till TreeToTextile redan från ett tidigt skede av projektutvecklingen 2016 och har därefter varit involverade i projektutveckling av demoanläggningen under perioden 2020-2022.

Projektutvecklingsfasen inkluderade flera olika uppdrag som förstudier och förprojekt, processdesign, uppskalningsutredningar och planering av leverantörernas pilotförsök. Förstudierna och förprojekten inkluderade investerings- och driftskostnadsuppskattningar för både demostrationsanläggningen och den framtida fullstora produktionsanläggningarna. Dessa studier har använts av TreeToTextile för att utveckla och verifiera affärsmodellen.

År 2020 var TreeToTextile redo att påbörja konstruktionen av sin demostrationsanläggning varvid ett investeringsbeslut togs året efter. AFRY valdes återigen av TreeToTextile till huvudpartner. I implementeringsfasen ansvarade AFRY för projektering, projektledning och sitetjänster. AFRY tillhandahöll även tjänster som tillstånds- och upphandlingsstöd, samt egenkonstruerade maskiner och IT-lösningar. AFRYs leverans inkluderade följande:

 • Projektledning
 • Upphandlingsstöd
 • Processdesign
 • Anläggningsdesign inklusive layout, mekanik och rör, el, automation och instrument
 • Byggprojektering
 • Automation inklusive styrsystemshårdvara
 • Konstruktion och leverans av egenkonstruerade maskiner för materialhantering
 • IT-system (MES, inklusive lagerhantering och spårbarhet)
 • Montageledning
 • Driftsättning
 • HSE-ledning på plats
 • Miljötillståndsansökan

"Tillsammans med AFRY har vi övervunnit utmaningarna genom nära samarbete, flexibilitet, bred kompetens och viktigast av allt - ett ömsesidigt engagemang. AFRY och TreeToTextile har en lång och ömsesidigt utvecklande relation som vi hoppas kunna fortsätta," säger Olli Ylä-Jarkko, Chief Technology Officer at TreeToTextile.

Clothes in a rack

Mot uppstart och vidare processoptimering

Driftsättningen av demostrationsanläggningen startade sommaren 2022 då anläggningen även överlämnades till TreeToTextile för fortsatt uppstart och optimering.

Projektet stötte på en del utmaningar i målet att hålla tidplan, vilket inte är helt ovanligt i stora projekt. Konstruktionen och byggandet av demostrationsanläggningen påbörjades parallellt med processutvecklingen, den nya processen krävde också att leverantörerna anpassade sina maskiner till nya driftsförhållanden. Därutöver orsakade Corona-pandemin ytterligare utmaningar genom långa leveranstider och andra svårigheter.

 

"Jag är stolt över projektgruppens prestationer, samarbetet med TreeToTextile och att projektet har nått sina mål. Vi önskar TreeToTextile och dess fabrikschef Henric Höglund med team all lycka till med fortsatt drift. Vi ser fram emot ett fortsatt framtida samarbete," säger Christoffer Persson, projektledare på AFRY.

Stora Enso's Nymolla site
Bild: Stora Enso

Fakta om projektet

Projekt: Demostrationsanläggning för biobaserad textilfiber

Kund: TreeToTextile

Ort: Nymölla, Skåne

Projektperiod: 2020-2022

AFRYs leverans:

 • För- och konceptstudie, processdesign, utvärdering av uppskalning, projektledning av pilotkörningar och på plats, investerings- och driftkostnadsuppskattning, anläggningsoptimering, tillstånd och upphandlingar, maskin- och IT-lösningar