Markustorget Avesta

Ökad biologisk mångfald i Avesta

4500 perenner och 14 000 lökar

I Stadshusparken i centrala Avesta finns en praktfull perennplantering och flera sidorabatter på ca 500 m2.

Rabatterna hade växt sig för höga och behövde en upprustning, så i samband med att kommunen fick sk Lona-medel (statligt bidrag till lokala naturvårdssatsningar förmedlat av Länsstyrelsen i Dalarna) så kontaktades AFRY för att rita om planteringen.

Huvudsyftet var att försköna stadshusparken men också att utöka den biologiska mångfalden för att locka fler insekter och fjärilar till planteringen. Färgskalan skulle matcha stadshusets fasad i gult och en intilliggande stor galleria som hade fått en ny fasad i blå/lila toner. Resultaten blev en vacker, varierad rabatt i gult, silver, blått och lila bestående av ca 4500 perenner och 14 000 lökar.

Insektshotell och informationstavlor sattes också upp för att försöka inspirera besökare att själva anlägga rabatter som kan stärka ekosystemtjänsten pollinering.

Framsidan av Avesta stadshuspark, intill en perennrabatt

Fakta

Kund: Avesta Kommun

Plats: Avesta

År: 2019

AFRYs kompetenser: Landskapsarkitekter, Mark, El/Belysning, Konstruktion, Uppdragsledning

Skeden: Gestaltningsprogram/förfrågningsunderlag

Perenner i Avesta
Blommorna går i gult, silver, blått och lila och består av ca 4500 perenner och 14 000 lökar.