AFRY Pulse

Ökad produktivitet genom digitalisering – Waggeryd Cell

AFRY Pulse installerades för att utveckla och öka massatillverkaren Waggeryd Cells produktionsanläggnings nyttjandegrad ytterligare har Waggeryd Cell och för ett mer strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete

Massatillverkaren Waggeryd Cell ägs av ATA Koncernen som är en stor, svensk tillverkare av sågade trävaror. Vid deras massabruk i Vaggeryd tillverkas blekt CTMP-massa där huvuddelen går på export. Bruket bedöms vara en mycket effektiv anläggning redan idag med en årskapacitet på cirka 180 000 ton per år.

AFRY Pulse installerades för att utveckla och öka massatillverkaren Waggeryd Cells produktionsanläggnings nyttjandegrad ytterligare har Waggeryd Cell och för ett mer strukturerat och kontinuerligt förbättringsarbete.

För att effektivisera produktionsprocessen ytterligare installerades även en modul för lagerhantering.

AFRY Pulse är en plattform som passar vårt behov idag och samtidigt gör att vi kan fortsätta att utveckla och effektivisera vår verksamhet. Genom plattformen kan vi underlätta det dagliga arbetet och förenkla uppföljningen av produktionen med våra olika kvaliteter.

Peter Dahlbom VD på Waggeryd Cell AB.

 

Projektet startade under augusti 2020 och var uppdelat i tre faser. Första fasen implementerades under december 2020 med grundläggande delar av systemet. Resterade implementering genomfördes under februari samma år och sista fasen har därefter utvecklats och implementerats under juni 2021.

AFRY Pulse integreras med processen och den fysiska utrustningen och andra mer administrativa system. Det ger en överblick och möjlighet till återkoppling genom hela tillverkningsprocessen samtidigt som användaren får en fullständig spårbarhet och transparens som exempelvis TAK (tillgänglighet, anläggningsnyttjande, kvalitet) för att se var det finns outnyttjad potential i produktionen.

Resultatet av projektet innebar ökad digitalisering av det manuella arbetsflödet och ökad effektivitet genomgående för hela produktionsanläggningen. AFRY levererade förstudie, projektledning och support för arbetsflödet, samt konfigurering av AFRY Pulse och idriftsättning.

Vi är glada att Waggeryd Cell valt vår plattform för att nå en ännu högre effektivisering i deras produktion. Vi ser med spänning fram emot att få bidra till att utveckla deras anläggning ytterligare genom deras satsning kring digitalisering och valet att installera vår plattform AFRY Pulse.

David Andersson, Sektionschef inom industriell digitalisering hos AFRY.

Industry 4.0

Fakta projektet:

 • Projekt: Waggeryd Cell massafabrik
 • Kund: Waggeryd Cell AB
 • Ort: Vaggeryd, Sweden
 • Period: 2020-2021

 

AFRYs leverans:

 • Förstudie
 • Projektledning och support arbetsflöde
 • AFRY Pulse konfigurering
 • Idriftsättning

Fakta hållbarhet:

 • Ökad effektivitet i produktionen
 • Utveckling av nyttjandegrad minskad förlust i produktionen
 • Förluster kan kopplas till utrustning, material och vattenförbrukning