Bild på kajen inklusive nedsänkt brygga. Trappor med räcken är ej färdigställda i bilden.

Ovanlig brokonstruktion, Färjenäsparken, Göteborg

På uppdrag av Göteborgs stad har AFRY tagit fram konstruktionshandlingar för kaj intill Färjenäsparken i Västra Eriksberg i Göteborg

Kajens överbyggnad är en typ av brokonstruktion där två material samverkar, nämligen limträ och basaltfiberarmerad betong. Denna brokonstruktionstyp är ovanlig i Sverige och tre examensarbeten har baserats på detta projekt och denna konstruktionslösning.

Bild på kajen inklusive nedsänkt brygga. Trappor med räcken är ej färdigställda i bilden.
Bild på kajen inklusive nedsänkt brygga. Trappor med räcken är ej färdigställda i bilden.

Uppdraget omfattade utredning av konstruktionstyp, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och relationshandlingar. Projektering och byggnation gjordes i tre olika etapper på grund av intilliggande husentreprenader, allt kunde inte byggas på en gång.

Kajkonstruktionerna består av en drygt 200 meter lång kaj med en basaltfiberarmerad betongplatta, som samverkar med underliggande limträbalkar. Dessa limträbalkar vilar i sin tur på pålgrundlagda skivstöd. Infäst i denna kajkonstruktion är även en nedsänkt påhängsbrygga, som går längs hela kajkonstruktionen. I projektet ingick även projektering av anslutningar till Färjenäsparken, närliggande pir samt belysning och räcken.

Bild på limträbalkar innan betongplattan var gjuten och den nedsänkta bryggan byggd.
Bild på limträbalkar innan betongplattan var gjuten och den nedsänkta bryggan byggd.

Kort fakta:

Beställare: Trafikkontoret – Göteborgs stad

Typ av uppdrag: Utredning av konstruktionstyp, förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad, byggplatsuppföljning och relationshandlingar.

Omfattning: En drygt 200 meter lång kajkonstruktion av samverkande limträ och basaltfiberarmerad betong samt anslutande konstruktioner.

Genomförandetider: 2013-01 till 2020-01