Cykel som lutar sig mot räcket vid vattnet under solnedgång

Placemaking, Helsingborg

Placemaking (platsutveckling), Helsingborg

AFRY arbetare tillsammans med Placemaking Europe organisation och Helsingborg stad för att skapa levande och attraktiva stadsmiljöer där människor trivs. Det görs i samverkan med innevånare och aktörer i området Söder och Gustav Adolfs torg i Helsingborg.

Under 2021 startade Helsingborgs stad ett samarbete med Placemaking Europe, som är ett nätverk och en organisation för platsutveckling i Europa. Helsingborgs stad är den första staden som ingår i ett partnerskap med Placemaking Europe. AFRY är med i projekt genom sin Placemaking Europe ledare och stadsplanerare Mustafa Sherif och stöttar i planering och genomförandet av samverkansprocesser och dialoger med aktörer och medborgare på olika språk. 

Cykel som lutar mot ett räck vid vattnet i Helsinborg

Föreslagen lösning

Genom Placemaking metoden omvandlas otrygga och outnyttjade miljöer samtidigt som en stark identitet tillförs. Till hjälp involveras också befintliga aktörer som redan är etablerade på platsen, så som butiksägare, kulturutövare och andra intressenter med kopplingar till platsen. 

Dialogerna resulterar i ett underlag till riktlinjer för hur området kan planeras och gestaltas. I projektet samarbetar stadsbyggnadsförvaltningen med stadsledningsförvaltningen, Citysamverkan och Näringsliv och Destination i Helsingborg. I sommar, med hjälp av sommarjobbande ungdomar i åldern 15-18 år, genomförs olika aktiviteter för att skapa mer levande och attraktiv torg för alla invånare. Nästa steg är att genomföra åtgärder och aktiviteter, utvärdera resultatet och paketera det till ett fortsatt arbete i syftet att skapa mer attraktiva och trivsamma platser i Helsingborg.

Cykel som lutar sig mot räcket vid vattnet under solnedgång

Läs mer om Placemaking Europé organisationen!