platsundersökning i hässelby gård

Platsutveckling, Hässelby Gård

Platsutveckling (Placemaking), Hässelby Gård

AFRY hjälper Stockholmshem att genomföra platsundersökning och dialogarbete med hyresgäster.

Stockholmshem genomför årligen en stor hyresgästenkät, där boende får svara på frågor om Stockholmshems service. Men för att utveckla Hässelby Gård behövs hyresgästernas hjälp och därför har Stockholmshem utfört en platsundersökning med hjälp av AFRY. Denna platsundersökning genomfördes genom dialoger med hyresgästerna.

platsundersökning i hässelby gård

AFRYs uppgift var att hålla dialoger med Hässelby Gårds hyresgäster och fråga om hur man kan förbättra området, öka tryggheten och trivsel. AFRY talade med flera åldersgrupper, kön och bakgrund, för att få del av och inkludera flera perspektiv. Flera språk användes under undersökningen som till exempel svenska, engelska och arabiska, på så sätt kunde flera utrycka sina åsikter.

platsutveckling i hässelby gård
platsutveckling i hässelby gård

Därefter samlade AFRY in synpunkterna från hyresgästerna och analyserade svaren tillsammans med Stockholmshem. Stockholmshem kommer att jobba vidare med implementering av idéerna för platsutveckling kan börja i Hässelby Gård.

AFRY har kompetenserna för att agera som facilitator och samtalsledare och drivare mellan hyresgästerna och Stockholmshem med fokus på människan i centrum, samt samskapandet av platser (placemaking) tillsammans med hyresgäster.

Under kvällen då dialogarbete tog plats, bjöds det på varm korv och musik spelades av Storstan Street Brass.

platsutveckling i hässelby gård

Läs mer om platsundersökningen på Stockholmshem