4-lane motorway

Projekt - Framtidens transporter och logistik

Skalbart helhetskoncept för smarta och hållbara transporter

Hub till hub Hässleholm är ett innovativt infrastrukturprojekt som tar ett helhetsgrepp kring autonoma fordon. Första steget är en förstudie som görs inom ramen för Vinnovas fordonsprogram.

Syftet med projektet är att anta utmaningen inom ett antal områden som kommer att påverka utvecklingen av våra framtida städer såsom FN:s hållbarhetsmål, energiförsörjning, transporter och digitalisering. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan näringsliv och offentliga aktörer.

Uppkopplat och automatiserat

Ett konsortium bestående av AFRY, E.ON, Dagab (Bergendahls Food) och Autoport genomför en förstudie för att utveckla en affärsmässig och hållbar lösning för framtidens transporter och logistik, som en del av ett smart stad-koncept.

De deltagande aktörerna undersöker allt från laddinfrastruktur med solceller till vilken mjukvaruutveckling som behövs för morgondagens logistik-, fordons- och navigeringssystem. Till exempel hur eldrivna autonoma fordon kan utnyttja tiden för av- och omlastning till att ladda batterierna och samtidigt vara uppkopplade mot internetbaserade logistiksystem.

AFRY är initiativtagare och projektledare

AFRY är initiativtagare till Hub till hub-projektet. Som projektledare ansvarar AFRY för planering, kommunikation, utbildning och dokumentation under förstudien. AFRY har en löpande dialog med alla intressenter för att fånga upp behov och idéer som kan utvecklas i projektet.

Under förstudien genomförs sex workshoppar för att belysa utmaningarna inom följande områden:

• Människor

• Affärsmodeller

• Teknologier

• Logistikflöden

• Fordonskoncept, autonom nivå

• Miljöpåverkan, arbetssätt, samhällspåverkan

Trafikmätningar med artificiell intelligens

Som en del av projektet har AFRY inlett trafikmätningar med artificiell intelligens för att skapa löpande insikter om trafikbelastningen på sträckan mellan Dagab och Autoport i Hässleholm. Realtidsinformationen om trafik och mobilitet ska fungera som byggmaterial för nya former av tjänster och tillämpningar. Telenor installerar ett lokalt 5G-nät för detta ändamål.

Minskat klimatavtryck och optimerat fordonsutnyttjande

I projektet Hub till hub utvecklas affärs- och miljömässiga förutsättningar för framtidens logistik, med autonoma fordon som drivs av lokalproducerad el från solceller. Syftet är att minska klimatavtrycket och samtidigt optimera fordonsutnyttjandet. En autonom transportlösning kan köra dygnet runt, vilket skulle medföra en halvering av transportkostnaderna. Även laddning, lastning och lossning av fordonen kommer att ske med automatik. Överskottet av elen ska användas för att producera vätgas.

Alla lösningar bygger på globala arkitekturer och standarder. Målet är att skapa ett smart, hållbart helhetskoncept som kan skalas upp och användas av andra aktörer på olika platser. Här ingår också ett ekonomiskt och juridiskt ramverk för att bidra till en sammanhållen värdekedja i transportsystemet.

Faktaruta

Kund: Dagab och Autoport

Projekt: Hub till hub Hässleholm

Period: 2021-2022

AFRYs uppdrag: Förstudie, projektledning

Kompetensområden: El/tele, digitalisering, besiktning

4-lane motorway
AFRY är initiativtagare till projektet Hub till hub Hässleholm som utvecklar affärs- och miljömässiga förutsättningar för framtidens uppkopplade transportsystem.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Status och uppdateringar projektet

Vi följer på denna sida även löpande upp vad som händer i projektet.

Aktörer i projektet

Följande aktörer deltar i projektet AFRY, AI Sweden, Autoport, Axis, Dagab, E.ON, Etek teknikutbildning, Future by Lund, Garo, Hydro, Helsingborgs stad, Härryda kommun, Hässleholms kommun, Hässleholms Energi, Pågen, Regionfastigheter i Region Skåne, Rymdstyrelsen, Scania, Telenor, Trelleborgs kommun, Unity, Wexoe samt Øresundsbro Konsortiet.

Relaterade nyheter

Sveriges första helhetskoncept för autonoma transporter utvecklas i Hässleholm