AFRY Bygg och fastighet Retail Östermalms saluhall

Retail - Östermalms saluhall

Hållbar handelsplats efter varsam renovering

AFRY ansvarade för projektering av el, VVS och fasadbelysning vid renoveringen av Östermalms saluhall.

Den kulturklassade 1800-talsbyggnaden har utvecklats till en hållbar handelsplats och utsågs till Årets Stockholmsbyggnad 2021.

Uppgradering till dagens standard

Östermalms saluhall invigdes 1888 och var i behov av en omfattande upprustning på grund av slitage samt förändrade krav från myndigheter och handlare. Tekniska installationer behövde bytas ut för att möta dagens standard när det gäller säkerhet, tillgänglighet, hälsa, energi och miljö.

Arbetet påbörjades redan 2013 och den nyrenoverade saluhallen invigdes 2020. Eftersom saluhallen har den högsta klassificeringen för kulturhistoriska byggnader i Stockholms stad har renoveringen utförts med stor varsamhet för att bevara och förstärka de kulturhistoriska värdena.

Modern teknik i kulturklassad byggnad

AFRY har projekterat VVS- och elsystem. Ett separat avfallssystem för matavfall har också installerats, vilket gör det möjligt att nyttja matavfallet till biogasrötning och restprodukten som jordförbättringsmedel. Hjärtat i den tekniska anläggningen är två CO2-kylmaskiner. Spillvärmen från dessa nyttjas för uppvärmning av saluhallen samt för värme till luftbehandlingssystemen och tappvarmvatten. Den största utmaningen var att installera moderna tekniska system i en byggnad där antikvariska värden är högt prioriterade.

Vinnare av Svenska Ljuspriset 2021

Light Bureau, en del av AFRY, fick ansvaret att framhäva Östermalms saluhall som landmärke och orienteringspunkt efter skymning, samt accentuera de tidsspecifika arkitektoniska detaljerna med fasadbelysningen. Detaljerna syns tydligast i mörker då de tar visuell plats i stadsrummet och AFRY har tagit fram specialbländskydd för armaturer uppe på taket som tar bort bländning till omkringliggande fastigheter. Östermalms saluhall vann Svenska Ljuspriset Interiör 2021 där AFRY medverkade som elkonsult. Dessutom fick fasadbelysningen ett hedersomnämnande i tävlingskategorin Exteriör.

Hållbara lösningar för energi och transporter

AFRY har stor kunskap om och erfarenhet av renoveringar av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Moderniseringen av de tekniska systemen bidrar till att Östermalms saluhall nu är en mer miljövänlig och hållbar handelsplats. Byggnaden har energieffektiviserats och med den nya lösningen för matavfall minskar behovet av transporter kraftigt. Såväl besökarnas upplevelse som handlarnas arbetsmiljö har förbättrats. Restaurangerna ligger numera i fasadlägen och butikerna har flyttat ut, vilket möjliggör längre öppettider. Detta underlättas även av den nya fasadbelysningen som blir ett lyft under kvällstid.

Faktaruta

Kund: Fastighetskontoret, Stockholms stad

Projekt: Östermalms saluhall

Period: 2013-2020

AFRYs roll: Projektering av el, VVS och fasadbelysning

 

Foto: Kai Piippo, Light Bureau, en del av AFRY

AFRY Bygg och fastighet Retail Östermalms saluhall

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.