Mall of Scandinavia - solceller

Retail - Westfield Mall of Scandinavia

Westfield Mall of Scandinavia investerar i solenergi

Utvecklat hållbarhetsarbete och klimatneutralitet i fokus när Westfield Mall of Scandinavia installerar solcellsanläggning.

AFRYs arbete har resulterat i att Stockholms största köpcentrum har fått det underlag de behövt för att utveckla sitt hållbarhetsabete, installera en solcellsanläggning, producera egen energi och minska sitt utsläpp av växthusgaser.

Egenproduktion av el

Westfield Mall of Scandinavia, som invigdes 2015, är Stockholms största köpcentrum beläget i Arenastaden i Solna. Köpcentret, som är certifierat enligt miljöledningssystemet BREEAM har hållbarhet i fokus och ville utreda egenproduktion av el och möjligheten att installera en solcellsanläggning på taket.

Förstudie och ansökan investeringsstöd

AFRY genomförde en förstudie som inkluderade att se över förutsättningarna att installera solceller på köpcentrets tak. Förstudien omfattade platsbesök med genomgång av eltekniska förutsättningar, dimensionering och simulering av solcellsanläggning samt upprättande av investeringskalkyl. Förstudien användes sedan som beslutsunderlag för att handla upp en solcellsanläggning. AFRY bistod även med att göra ansökan om investeringsstöd till Länsstyrelsen, vilket beviljades.

Teknisk beskrivning, projektledning, beställarstöd och slutbesiktning

Vidare har AFRY även stöttat i arbetet med att ta fram en teknisk beskrivning som användes vid upphandling av totalentreprenör. Under entreprenadtiden bistod AFRY med projektledning och beställarstöd genom att hålla byggmöten och följa upp kravställningen. Slutligen utförde AFRY slutbesiktningen.

Minskat utsläpp av växthusgaser

Köpcentret producerar nu egen förnybar energi. Installationen av solcellsanläggningen som uppgår till 190 kWp, producerar 170 000 kWh per år och minskar köpcentrets utsläpp av växthusgaser under motsvarande period med 8 500 kg CO2e.

Den producerade energin används till stor del för komfortkyla och ventilation. Att i en fastighet använda förnybar energi är ett viktigt steg i strävan mot att nå klimatneutralitet. Något som också ger förutsättningarna för en positiv utveckling av fastighetens marknadsvärde.

Kort fakta

Kund: Unibail-Rodamco-Westfield Mall of Scandinavia

Objekt: Westfield Mall of Scandinavia, Stockholm

Projekt: Installation av solcellsanläggning

Period: 2018-2019

AFRYs roll: Förstudie, upphandling, projektledning och besiktning

Mall of Scandinavia - solceller
Solcellsanläggning på Westfield Mall of Scandinavia

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Robert Nyberg - Marknadsområdeschef, Uppsala

Robert Nyberg

Marknadsområdeschef, Uppsala

Kontakta Robert Nyberg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.