CH_Rückhaltebecken

Schweiz: Brandbekämpning i Alperna garanterar säkerhet och hållbart miljöskydd

Effekterna av den globala uppvärmningen kan ses i vår miljö på många olika sätt. På grund av förlängda torrperioder finns det en ökad risk för skogsbränder i de schweiziska Alperna. AFRY ger stöd vid planering och genomförande av förebyggande skyddsåtgärder.

Under de senaste åren har Engadine - en ca 80 km lång dal i de schweiziska Alperna - haft förlängda torrperioder i kombination med en akut risk för skogsbränder. Det kan antas att sådana händelser kommer att inträffa mer frekvent i framtiden på grund av klimatförändringar. Denna risk medför att skogarna, som utgör ett avgörande skydd mot naturkatastrofer i regionen, hotas allvarligt.

AFRY fick därmed i uppdrag från den schweiziska myndigheten för ”Skog och Naturkatastrofer” att utveckla ett permanent brandvattenmagasin som ska användas för skogsbrandsläckning strax under Alp Languard, en alport belägen 2295 meter över havet. Magasinet ska även vara lämpligt för stora vattenuttag med helikopter; 150 m3 vid akuta situationer och 250 m3 vid kontinuerliga uttag. Utrustningen måste uppfylla olika krav:

Flödesregimen av tillflödena ska bibehållas

För att garantera detta måste dimensioneringen av bassängen anpassas med avseende på inflöde och uttag samt volymen på helikopterns uppsamlingstank (800 l).

Anläggningen ska vara tillgänglig året runt

Kravet för anläggningen är att det vara tillgänglig året runt. Således måste frostbeständighet garanteras även på en höjd på 2295 m. Dessutom får bassängen inte fyllas med snö, eftersom det skulle göra det omöjligt att ta ut vatten.

Garantera säker drift

Brandvattenmagasinet måste placeras i helikopterns in- och utflygningskorridor för att garantera en säker användning av systemet. Magasinet måste vara säkert både gällande installation och yttre påverkan (snöbelastning, laviner, rotorvindar).

Hållbart miljöskydd

Viktiga aspekter av implementeringen är den landskapskompatibla integrationen av brandvattenmagasinet i den höga alpina regionen samt minimering av miljöpåverkan.

AFRY utvecklade det grundläggande anläggnings- och driftskonceptet, anläggningens dimensionering och utformningen. AFRY har för närvarande ansvaret för detaljerad planering och konstruktion. Vi är stolta över att kunna bidra med AFRYs expertis inom hållbara och miljövänliga lösningar.