distribution center loading docks

Simuleringsmodell förbättrade designen och levantörsvalet av ett nytt distributionscenter åt Lindex

AFRY har, tillsammans med Lindex, genomfört ett projekt för att starta upp en distributionscentral. Projektet var ett helhetsåtagande och inkluderade allt från inledande dimensioneringsberäkningar, utvärdering av konceptlösningar och val av leverantör till färdig anläggning. 

I projektet tas ett flertal olika konceptförslag emot för distributionscentrets utformning och flöden. Det bestämdes tidigt i projektet att leverantörernas konceptförslag skulle utvärderas med hjälp av simulering.

  – Att göra en korrekt utvärdering av komplexa anläggningar, baserat på layoutritningar och funktionsbeskrivningar, är mycket svårt och osäkert. Därför valde vi att utvärdera lösningarna med hjälp av simulering, berättar projektledaren från AFRY.

 I simuleringsmodellen provkördes den tänkta anläggningen med realistisk historisk produktionsdata. Prestanda, driftskostnad, flexibilitet och robusthet utvärderades. Simuleringen gjorde det möjligt att optimera anläggningen, planera för säsongsvariationer och personalbehov samt analysera förväntad lagerfyllnad.

   – Tack vare simuleringsmodellen har vi kunnat identifiera och komma tillrätta med problem och flaskhalsar. Den har också varit till stor hjälp för att kommunicera och skapa förståelse inom vår organisation och med leverantören av anläggningen. Vi har nu ett effektivare och mindre kostsamt flöde som både vi och kunderna tjänar på, säger Mats Olsson logistikchef på Lindex.

Distribution center lindex optimized by simulation
Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.