Helix

Sjukhus - Helix

Helix

Helix, den rättspsykiatriska anläggningen i Huddinge, utsågs i tuff konkurrens till Årets Bygge 2013. AFRY har designat samtliga tekniska system i byggnaden.

Helix hyser flera verksamheter som kräver högsta möjliga säkerhet, samtidigt som det ska vara en lättarbetad och attraktiv arbetsplats.

Byggnadens utformning och dess flöden av leveranser, patienter, besökare och personal i ett rigoröst säkerhetsstyrt system har ställt höga krav på hela projektet, och inte minst på alla tekniska system.