AFRY Bygg och Fastighet Sjukhus Högsbo närsjukhus Göteborg

Sjukhus - Högsbo närsjukhus

Nytt specialistsjukhus utvecklar vården i Göteborg

Högsbo närsjukhus byggs som en del i satsningen på en modern och nära sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Regionens fastighetsförvaltning Västfastigheter driver projektet i samverkan med bland annat AFRY, som fick i uppdrag att projektera teknikdisciplinerna i ett helhetsåtagande.

Ökad kapacitet och högre tillgänglighet

Högsbo närsjukhus byggs för att möta det ökande vårdbehovet i Göteborg. Det bidrar till ökad kapacitet och högre tillgänglighet och kommer även att ersätta delar av verksamheten som idag bedrivs på Frölunda specialistsjukhus.

Det nya sjukhuset blir 5 våningar högt och cirka 25 000 kvadratmeter stort. Verksamheten omfattar bland annat operation, mottagning, röntgen och provtagning för såväl vuxna som barn. Invigning beräknas till slutet av 2023.

Stort och komplext uppdrag

AFRY fick uppdraget att projektera samtliga teknikdiscipliner, från program till bygghandling, efter en offentlig upphandling av Västfastigheter. Vårt uppdrag motsvarar generalkonsult och omfattar även projekteringsledning samt projektstöd under byggtiden. Projektet präglas av hög komplexitet samt beställarstyrda regelverk och lagkrav som ska uppfyllas. Ett sjukhus medför också utmaningar kopplade till person-, varu- och materialflöden.

Höga BIM-krav

Hela projekteringen genomfördes med höga BIM-krav för att säkerställa en effektivare arbetsprocess, ökad samverkan i projektet och en bättre förvaltning. Vi har konstruerat en digital modell av sjukhuset som våra projektörer har använt för att snabbt kunna lösa problem och göra ändringar tillsammans i realtid. Vi har även skapat en projektportal för deltagande aktörer i projektet som innehåller ärendehanteringssystem, anvisningar, tidplaner, etc. Totalt har cirka 100 medarbetare från AFRY varit involverade i olika skeden av projektet.

Nya arbetssätt och förstärkt IT-stöd

Högsbo närsjukhus kommer att spela en viktig roll i det nya systemet för specialiserad närsjukvård i Göteborg. Det står för nytänkande och innovation som utmanar traditionell närsjukvård genom nya arbetssätt och förstärkt IT-stöd. Här finns en inbyggd flexibilitet som underlättar verksamhetsanpassningar om behovet förändras över tid.

Klimat- och energieffektiva lösningar

Projektet har ett högt ställt energimål på 60 kWh/kvm och år, inklusive fastighetsel, för att bidra till Västra Götalandsregionens mål att halvera energianvändningen i egna lokaler till år 2030. Fastighetens utformning och systemval har gjorts med fokus på hög klimat- och energieffektivitet, bland annat en stor geoenergianläggning som AFRY har projekterat i sin helhet. Planen är att certifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå silver.

Illustrationer: Sweco Architects

Faktaruta

Uppdragsgivare: Västra Götalandsregionens fastighetsförvaltning Västfastigheter i partneringentreprenad med Skanska

Projekt: Högsbo närsjukhus

Period: 2018-2023

AFRYs roll: Programhandling, systemhandling, bygghandling, projekteringsledning och projektstöd

AFRY Bygg och Fastighet Sjukhus Högsbo närsjukhus Göteborg
Högsbo närsjukhus byggs som en del i satsningen på en modern och nära sjukvård i Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.