Infra-Högsbo Specialistsjukhus Gothenburg Sweden

Sjukhus - Högsbo specialistsjukhus

Avancerad sjukvård

AFRY med och bidrar när Göteborgsområdet gör stor satsning på närsjukvården.

Göteborgsområdet utökar sin sjukvård med ett nytt specialistsjukhus i Högsbo. Satsningen omfattar avancerad teknik, flera operationssalar samt MR- och CT-skanningar.

AFRY har ett helhetsåtagande i projektet. I uppdraget ingår geotekniska undersökningar, byggkonstruktion, design av VVS, el samt de övriga tekniska installationerna med fokus på säkerhet och energieffektivitet. AFRYs uppdrag pågår till och med år 2020, då projektet övergår i byggfas. Under byggtiden år 2021-2022 agerar teknikkonsulten byggstöd. Huset skall tas i drift kvartal  fyra år 2022.

Högsbo specialistsjukhus är en viktig del i en stor satsning på närsjukvården i Göteborgsområdet. Det nya sjukhuset kommer att ligga inom Högsbo sjukhusområde och enligt skisser bli ca 25 000 kvm stort fördelat på fyra våningsplan plus en källare. Huset kommer att innehålla bl.a. specialistmottagning, dagkirurgiskt centrum och diagnostik.

Kund: Västra Götalandsregionen
Objekt: Högsbo specialistsjukhus
Plats: Göteborg, Sverige
Period: -2023

Kontakt

Har du frågor om uppdraget Högsbo specialistsjukhus eller om andra uppdrag byggnadstyp sjukhus, vänligen kontakta ansvarig och expert på området Urban Kumlien på AFRY i Göteborg, urban.kumlien@afry.com, 010-505 33 45.

 

Illustration: Sweco Architects