AFRY Brandskydd Kungälvs sjukhus

Sjukhus - Kungälvs sjukhus

Brandskydd i vårdbyggnader

I Kungälv ska sjukhuset få två nya vårdbyggnader. Våra brand- och riskexperter medverkar och har identifierat stora besparingsmöjligheter.

För att ersätta befintlig verksamhet och skapa nya vårdmöjligheter inom Kungälvs sjukhus byggs två nya vårdbyggnader om fem respektive sex våningsplan. Projektet innebär en mängd brandtekniska utmaningar. Större sjukhusbyggnader som dessa faller nämligen in under den brandtekniska kategorin ”Br0-byggnader”, vilket innebär att de vanliga byggreglerna inte kan tillämpas fullt ut när det gäller förenklad dimensionering. Istället måste man göra en samlad bedömning av det byggnadstekniska brandskyddet, vilket kräver specialistkompetens inom området.

AFRYs brand- och riskexperter har analyserat möjligheterna att skriva ner de brandtekniska kraven på bärighet. I annat fall skulle den aktuella stålkonstruktionen nämligen kräva en dyr och omfattande inklädnad av brandisolering. Vi har lyckats visa att en sådan nedskrivning är möjlig, och beskriver samtidigt vilka andra, mindre kostnadstunga, åtgärder som kan genomföras för att byggnaden ändå ska bibehålla samma höga brandtekniska skyddsnivå.

Genom kreativitet och affärstänkande har alltså brandkonsulter skapat möjlighet för kunden att välja kostnadseffektiva och innovativa lösningar, utan att ge avkall på brandsäkerheten.

Fakta Kungälvs sjukhus

Kund: Västfastigheter

Tjänsteområde: Brandsäkerhet

Omfattning/yta: Hus 16 ca 11000 m2; Hus 17 ca 13000 m2

Projektperiod: 2015 – 2020.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Illustration: Sweco/Aart Architects

Ulf Gustavsson - CDO Business Area Buildings Sweden

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.