Nya Karolinska Solna

Sjukhus - Nya Karolinska Solna

Sveriges största sjukhusprojekt genom tiderna

Nya Karolinska Solna är ett av Europas mest moderna och hållbara sjukhus. AFRY hade en viktig roll i projektet som ansvarig för projektering av samtliga tekniska installationer samt ljusdesign.

Nya Karolinska Solna (NKS) är Sveriges största sjukhusprojekt någonsin med en yta på totalt 330 000 kvadratmeter. De första patienterna anlände i november 2016 och hela anläggningen togs i drift 2018. Sjukhuset har bland annat 630 patientrum, 100 dagvårdsplatser, 36 operationssalar och 8 stråbehandlingsrum. En grundtanke vid utformningen av NKS var att främja ökad medicinsk utveckling och patientnytta genom att integrera vård, utbildning och forskning.

Patienten i fokus

Vården bedrivs i teman för att bättre tillgodose patientens samlade medicinska behov. Alla patienter har enkelrum, med egen dusch och toalett samt utrymme för en anhörig att övernatta. Det ger en ökad integritet och trygghet, samtidigt som risken för smittspridning minskar. Vårdteam kan arbeta direkt hos patienten och antalet sängtransporter minskas. Vårdtagarna gynnas även av att enheter som har ett nära samarbete ligger nära varandra samt effektiva logistikflöden.

AFRY hade en viktig roll i projektet

AFRY tog fram bygghandlingar för el, tele, transportsystem, VVS, energi samt styr- och övervakningssystem till NKS. Vi ansvarade även för all ljusdesign, både inom- och utomhus, med insikten att ljus har en stor betydelse för hälsa och välmående hos såväl patienter som personal. Vi medverkade under byggproduktion och har bistått med utredningar och energiuppföljningar under garantitiden.

Flexibla och redundanta tekniska system

AFRY hade en central roll när det gäller sjukhusets avancerade medicintekniska utrustning för röntgen, operation och laboratorier. Vi samordnade installationerna och gav tekniskt samt administrativt stöd hela vägen – från upphandling till dess att utrustningen var testad och färdig att användas.

Vid utformningen av de tekniska systemen lades stor vikt vid flexibla lösningar som kan anpassas till de olika verksamheterna och lever upp till sjukvårdens framtida behov. Alla väsentliga tekniska system är redundanta för att öka driftsäkerheten.

Dubbel miljöcertifiering på guldnivå

Energi- och miljöfrågor har haft hög prioritet i hela projektet. Tack vare ett effektivt klimatskal, energisnåla installationer och hög energiåtervinning använder NKS bara ungefär hälften så mycket energi som andra universitetssjukhus. Dessutom är all verksamhetsel förnybar. Sjukhuset är certifierat enligt både LEED Gold och Miljöbyggnad Guld.

Faktaruta

Kund: Skanska Healthcare

Projekt: Nya Karolinska Solna

Period: 2010-2018

AFRYs uppdrag: Projektering av samtliga tekniska installationer samt ljusdesign

Kompetensområden: El, VVS, energieffektivisering

 

Bild: Felix Gerlach

AFRY Bygg och Fastighet Sjukhus Nya Karolinska Solna - NKS
Nya Karolinska Solna har hälften så stor energiförbrukning som andra universitetssjukhus tack vare ett effektivt klimatskal, energisnåla installationer och hög energiåtervinning.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Business Area Buildings Sweden

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.