New Hospital area in Malmö

Sjukhus - Nytt sjukhusområde i Malmö

Nytt sjukhusområde i Malmö

Region Skåne investerar stort i sjukhusområdet i Malmö. Målet är ett modernt sjukhus som är väl förberett för framtidens vård.

Sjukhusområdet i Malmö ska få flera nya byggnader, inklusive en ny huvudbyggnad, en ny servicecentral och ett utbyggt kulvertsystem under marken. Först byggs två hus om 6 000 respektive 9 000 kvadratmeter. Hit flyttar internmedicin, kirurgi, ögonmedicin, endokrinologi och lungmedicin. Lokalerna håller mycket hög standard.

AFRY svarar för design av installationer för VVS och medicinska gaser inom ersättningslokaler (modulbyggnader), total yta ca 25 000 m2. När de två första nya byggnaderna är på plats inleds bygget av den stora huvudbyggnaden. Den kommer att ge sjukhuset ytterligare cirka 70 000 kvadratmeter vårdyta. Exakt hur den ska se ut är inte klart, men den beräknas bli nio eller tio våningar hög. För att höja vårdkvaliteten och uppfylla högt satta smittskyddskrav kommer de flesta patienter att få enkelrum med egen toalett och dusch.

Sjukhuset ska också få en ny servicecentral, som kommer att samla och effektivisera logistik och service. För att minska antalet transporter på sjukhusområdet byggs kulvertsystemet ut. Kulvertarna knyter samman vårdbyggnaderna med den nya servicecentralen och skapar effektivare transportflöden av gods och avfall. I de befintliga och nya kulvertsystemen designar AFRY ventilation, värme, sanitet och styrinstallationer, medicinska gaser och renvatten, ca 6 000 löpmeter.

Kund: Region Skåne
Objekt: Nytt sjukhusområde i Malmö, ca 70.000 kvm.
Projekt: Ny huvudbyggnad, provisoriska ersättningslokaler, försörjningsbyggnad samt infrastruktur i form av kulvertar för transport och teknik.
Period: 2014-2022
AFRYs roll: Projektering av samtliga tekniska installationer

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.