RPC-trelleborg

Sjukhus - Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg

Nytt centrum för rättspsykiatrisk vård

När Region Skåne bygger nytt rättspsykiatrikst Centrum i Helsingborg för vård och forskning, är fokus stort på energieffektivitet, ventilation och uppvärmning. Regionen väljer därför plusenergihus istället för passivhus.

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg hyser psykiatrisk vård och forskning. Först var byggnaden tänkt som ett passivhus, d v s en ovanligt tät byggnad med särskilt energieffektiv ventilation och uppvärmning. Men Region Skåne valde att gå ett steg längre och byggde ett plusenergihus, som alltså producerar mer energi än vad som krävs för att driva fastigheten.

Egenproduktion av el

Solfångare täcker varmvattenbehovet under sommarhalvåret och solceller förser fläktar och pumpar med el. Ett eget vindkraftverk ger ström till drift och verksamhet.

AFRYs roll

AFRY har bistått med spetskompetens för installationsledning, projektledning och samordning av tekniska system. Det innebär bland annat övervakning av luftbehandlingen, så att klimatet blir det önskade och energiåtgången så låg som möjligt.

Sveriges största plusenergihus

Vi har också designat sprinklerinstallationerna med fokus på säkerhet för vårdtagare och personal. Rättspsykiatriskt Centrum är Sveriges största plusenergihus och utsågs till Årets Bygge 2017.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.