Skaraborgs Hospital, Skövde

Sjukhus - Skaraborgs sjukhus Skövde

Skaraborgs Sjukhus

Skaraborgs Sjukhus i Skövde, tidigare känt som Kärnsjukhuset, har fått ett nytt center för vård av barn och barnafödande kvinnor. Förlossning, BB, neonatal och barnmedicin, som förut låg utspridda på sjukhusområdet, har nu samlats under ett tak. Projektet omfattar 8500 m² nybyggnad och ca 3500 m² ombyggnad.

Man har rest två nya huskroppar och renoverat två våningar i en befintlig byggnad. I den nya samlas BB och vård av för tidigt födda, lekterapi och öppenvård för barn och ungdomar. Byggnaden innehåller även intensivvårdsavdelningar med särskilda krav på klimat och komfort. Vägg i vägg ligger den befintliga byggnaden, som nu inrymmer förlossning, specialistmödravård, ultraljud samt barnmedicinsk slutenvård.

Det är en mycket energieffektiv byggnad som vi har varit med och skapat. Den totala energianvändningen är bara 60 kWh/m2 år. (Fastighetenergi inkl verksamhetsenergi.) 
Dessutom har vi kalkylerat investeringskostnaderna, utfört kompletta klimat- och energi-
analyser för hela byggnaden, samordnat så kallade livsykelanalyser, hjälpt till inför upphandling av system och aggregat och bidragit med kvalitetsledning när byggnaden 
uppfördes. 

Centret har certifierats som Miljöbyggnad Guld, och självklart har AFRY varit med och stöttat i certifieringsprocessen.

Kund: Västfastigheter
Objekt: Barn- och kvinnokliniken vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde
Projekt: Nytt barn- och kvinnocenter. Nybyggnad ca 8.500 kvm. Ombyggnad ca 3.500 kvm
Period: 2012-2016
AFRYs roll: Projektering av vvs-, styr- och övervakningsinstallationer, energisamordning