AFRY referens Sjukhus Sollentuna sjukhus renovering

Sjukhus - Sollentuna sjukhus

Renovering för framtidens vårdbehov

Sollentuna sjukhus har genomgått en totalrenovering och utrustats med moderna lokaler för geriatrisk vård och specialistvård.

AFRY har varit med hela vägen, från förstudie till detaljprojektering och hyresgästanpassningar.

Avlastar akutsjukhusen

Sollentuna sjukhus byggdes 1978 och förvaltas av Locum. 2011 beslutade dåvarande landstingsfullmäktige att en rad sjukhus i regionen, däribland Sollentuna sjukhus, skulle renoveras och byggas ut som en del av planen för framtidens hälso- och sjukvård (FHS).

Syftet är bland annat att avlasta akutsjukhusen och erbjuda en vård med hög tillgänglighet, kvalitet, delaktighet och effektivitet.

Detaljprojektering i BIM

AFRY handlades upp i konkurrens för att ta fram en fördjupad förstudie, programhandling, systemhandling och bygghandling. Detaljprojektering av el-, tele- och säkerhetssystem har utförts i BIM. Vi blev även ombedda att delta i uppföljningen under entreprenadtiden för att göra beslutstiderna så korta som möjligt. När de nya hyresgästerna blev klara tillkom en del anpassningar. Projektet har präglats av ett bra samarbete med beställaren och övriga intressenter.

Yteffektiva och flexibla lokaler

Sollentuna har fått ett modernt och flexibelt sjukhus som bidrar till att tillgodose framtidens vårdbehov i Region Stockholm. Fokus för ombyggnaden har varit att skapa nya avdelningar för geriatrisk vård och specialistvård samt tillhörande stödverksamheter. Sjukhuset rymmer även närakut, radiologi och labb. Det är yteffektiva lokaler som kan anpassas efter framtida behov och förutsättningar.

Energieffektiv byggnad

Vårdgivare och patienter på Sollentuna sjukhus möts numera av en ljus och trivsam miljö. Det är en energieffektiv byggnad med låga energiförluster från elsystemet. Belysningen består helt och hållet av LED-armaturer, inga traditionella lysrör eller glödlampor används.

Faktaruta

Kund: Locum AB

Projekt: Sollentuna sjukhus

Period: 2013-2021

AFRYs roll: Förstudie, programhandling, systemhandling, bygghandling, projektuppföljning och hyresgästanpassningar

 

Bilder: Locum AB

AFRY referens Sjukhus Sollentuna sjukhus renovering
Sollentuna sjukhus

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

AFRY contact person generic image

Daniel Hultman

Marknadsområdeschef, Stockholm

Kontakta Daniel Hultman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.