Gold encrusted grey rock

Socialt ansvarstagande

AFRY hjälpte ett amerikanskt företag med en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram) ingår i deras positioneringsinstrument.

Det är viktigt att ha en hållbar leveranskedja som inte kränker några mänskliga rättigheter när företag ska ta sitt sociala ansvar.

I uppdraget gjordes en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram)* ingår i deras positioneringsinstrument och för att se till att man följde värderingarna:

  • Transparans i leverantörskedjan
  • Minska incitament för krig
  • Undvika kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Genom utredningen kunde klienten säkerställa att inga konfliktmineraler ingick i positioneringsinstrumenten.

*Konfliktmineraler är naturresurser där den systematiska exploateringen och handeln sker i konfliktdrabbade områden och bidrar till, tjänar på eller är resultatet av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, brott mot människorättslagar eller brott mot den internationella lagstiftningen.

Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence
Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.