Gold encrusted grey rock

Socialt ansvarstagande

AFRY hjälpte ett amerikanskt företag med en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram) ingår i deras positioneringsinstrument.

Det är viktigt att ha en hållbar leveranskedja som inte kränker några mänskliga rättigheter när företag ska ta sitt sociala ansvar.

I uppdraget gjordes en utredning av leveranskedjan för att se till att inga konfliktmineraler (tantal, tenn, guld, volfram)* ingår i deras positioneringsinstrument och för att se till att man följde värderingarna:

  • Transparans i leverantörskedjan 
  • Minska incitament för krig
  • Undvika kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Genom utredningen kunde klienten säkerställa att inga konfliktmineraler ingick i positioneringsinstrumenten.

*Konfliktmineraler är naturresurser där den systematiska exploateringen och handeln sker i konfliktdrabbade områden och bidrar till, tjänar på eller är resultatet av allvarliga brott mot mänskliga rättigheter, brott mot människorättslagar eller brott mot den internationella lagstiftningen.

Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Contact Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.