young business woman and men discussing working together in cooperation

Stöd med bestämmelser enligt maskindirektivet.

En kund som tillverkar en CE-märkt produkt enligt maskindirektivet fick stöd för att kunna följa gällande bestämmelser.

AFRY gjorde en nulägesanalys som ledde till ett utbildningsprogram med kontinuerlig fortbildning om CE-märkning enligt maskindirektivet, baserat på företagets verksamhet.

Klienten fick hjälp med att identifiera vad som styr verksamheten och vilka bestämmelser och direktiv som måste följas, hur de ska tolkas, vad som är bra att veta och vilka tumregler som gäller.

Jacob Rydholm - Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence
Jacob Rydholm
Business Unit Manager, Specialized Operational Excellence

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Jacob Rydholm

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.