Fishing boat

Sveriges första produktion av livsmedel gjorda på Sjöpung

En produktion av klimatsmarta livsmedel som bidrar till renare hav och minskad övergödning

I Hakefjorden, öster om Tjörn i Bohuslän, odlar företaget Marine Taste manteldjuret sjöpung, som är en expert på att filtrera bort kväve och fosfor från stora mängder vatten. Marine Taste är först i Sverige att använda sjöpung i livsmedelstillverkning och dem använder det bland annat i tillverkningen av deras Ciona Umami fond. Nu står företaget inför en uppskalningsresa tillsammans med AFRY för att öka sin produktion av klimatsmarta produkter.

Övergödning sker när stora mängder näringsämnen släpps ut i vattnet. Detta kan komma från exempelvis jordbruk, och är ett problem i både svenska och internationella vatten. För mycket näringsämnen förändrar havets ekosystem radikalt och leda till bland annat ogynnsam tillväxt av växtplankton. Marinbiologen Fredrik Norén har en stor kärlek till havet och 2017 bestämde han sig för att hjälpa till att förbättra det genom att börja odla sjöpung som är planktonätare.

"Jag startade företaget för att skörda en överskottsresurs i havet, kväve, för att använda till att utvinna energi. Våra svenska hav är oerhört produktiva och jag såg en möjlighet i att nyttja överskottet genom att skörda sjöpung som naturligt samlar på sig kväve. Efter ett tag växte idén fram om att använda råvaran för att tillverka mat, vilket visade sig vara lyckat", berättar Fredrik Norén, grundare till Marine Taste.

En sju gånger mer effektiv proteinproduktion

På samma sätt som musslor odlas även sjöpung i vertikala långlineodlingar.

På 1/3 hektar Sjöpungsodling skördar Marine Taste 300-400 ton färsk råvara årligen. Jämfört med en annan typ av vegetabiliska protein har sjöpungsodling sju gånger så hög proteinproduktion per hektar. Med andra ord är planktonätaren inte bara en naturlig förbättrare av våra hav, utan även en fantastisk proteinkälla.

sjöpung

Inga råvaror går till spillo under tillverkningsprocessen

Utmaningen Marine Taste står inför är att skala upp sin produktion och hitta rätt typ av processdesign för att ta tillvara på råvaran till 100 procent och se till att inga restprodukter går till spillo. Marine Taste har valt AFRY som sin partner under deras uppskalningsresa och sedan våren 2022 har samarbetet varit igång.

"AFRY är ett stort företag med mycket kompetens vilket vi tycker känns tryggt. Samtidigt känns det som ett litet familjärt företag som kan vara på plats hos oss och hjälpa till från början till slut", säger Karl Thorbjörnson, säljansvarig hos Marine Taste.

AFRYs team som arbetar med Future Food vägleder mängder med bolag, stora som små med allt från digitalisering till att skala upp verksamheten.

"Detta är otroligt spännande framsteg i utvecklingen av hållbara livsmedelskällor och Marine Taste är ett bra exempel på innovativa företag som vi gärna arbetar med", berättar Katrin Hedvall, Business Unit Manager för AFRYs Food & Pharma sektion i väst, samt ansvarig för AFRYs Future Food satsning.

fishing boat
Skördning av sjöpung

AFRY kommer att ta fram design och layout för deras nya produktion, innefattandes såväl utrustning som lokal, och kommer att finnas på plats under de olika faserna längs hela resan. Vid tillverkning av livsmedel ställs höga krav på anläggningen, livsmedelssäkerhet, logistik och produktionsutformning vilket är frågor Katrin och hennes kollegor dagligen arbetar med.

"Vi gör det möjligt för våra kunder att producerad mat på ett smart och effektivt sätt. Självklart med fokus på att det ska smaka gott, uppfylla livsmedelskrav och samtidigt vara bra för planeten", fortsätter Katrin Hedvall.

Anläggningen möter framtidens behov för klimatsmarta produkter

Den nya produktionsanläggningen kommer möjliggöra för Marine Taste att säkerställa hållbarheten i sin produktion och möta den stora efterfrågan för deras klimatsmarta produkter. Anläggningen kommer även att vara rustad för framtida behov så som nya produkter. Samtidigt fortsätter innovationskraften hos Marine Taste att flöda och just nu arbetar de med ett pilotprojekt för bassängodlad sjöpung som även den skulle bli först i sitt slag.

Umami fond

För mer information kontakta

Katrin Hedvall - Business Unit Manager Food & Pharma West

Katrin Hedvall

Business Unit Manager Food & Pharma West

Kontakta Katrin Hedvall

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.