the facade of a yellow house and a street lamp on the left side

Tornet

Utnyttja digitala lösningar och AI för att minska klimatpåverkan från energianvändning i bostäder

Smarta och energieffektiva system har stor potential att tillföra värde för både byggföretag och fastighetsägare. Ett utforskande projekt gjorde det möjligt för fastighetsbolaget Tornet att undersöka innovativa sätt att koppla banbrytande energilösningar till beteendeförändringar bland invånarna för att minimera klimatpåverkan. Med AFRYs tjänst samlades ett multidisciplinärt projektteam för att leverera konkreta färdiga lösningar för Tallbohov Electric Village i Sverige.

Våra hem står för en stor del av de globala utsläppen av växthusgaser. Trots denna kunskap riskerar de verktyg som finns att påverka hur vi använder energi i våra hem att bli för svaga för att ha stor påverkan. Elektrifiering, grönare energikällor och generella energireduktionstekniker kan för närvarande inte anpassa sig till och dra fördel av tillfälliga energikapacitetsnivåer.

Bostadsfastighetsbolaget Tornet har varit i framkanten av flexibla energisystem under en längre tid och är väl medvetna om framtidens energiförsörjningsutmaningar. Som en del av en bredare ambition att minimera klimatpåverkan samarbetade Tornet med förvaltningsmyndigheten Boverket och AFRY för att utforska innovativa sätt att koppla samman banbrytande energilösningar med beteendeförändringar bland invånarna.

Att behålla ett helhetsperspektiv var en viktig framgångsfaktor i projektet. Det var komplext, men komplexiteten var viktig eftersom det gjorde det möjligt för oss att utnyttja så många olika expertkällor.

- Therese Wernstedt, Senior Sustainability Expert på AFRY

Se projektvideon där Thomas Norr, Tornet, Therese Wernstedt och Elin Annebäck på AFRY, berättar historien om Tallbohov Electric Village.
A woman is standing on a roof watering green plants

Hållbarhetsskanning låter oss se byggnader som ekosystem

Projektet tar ett nytt helhetsgrepp på hur vi ser på byggnader som kompletta ekosystem där minskad klimatpåverkan uppnås genom ett tvärfunktionellt synsätt på alla nivåer – från det underliggande energisystemet till enskilda boende. Att hantera en tvärfunktionell process är också det som gör projektet komplext.

I detta projekt använde AFRY en egenutvecklad systematisk process som kallas Sustainability Scanning. Skanningen genomförs tillsammans med kunden i början av ett projekt för att identifiera hur hållbarhetsmål som t.ex. Sustainable Development Goals (SDGs) kan uppnås. Syftet är att få förståelse för de viktigaste hållbarhetsfrågorna för projektet och att hantera dessa frågor på ett systematiskt sätt.

Användningen av AI och digitalisering för att komma från minskad energiförbrukning till minskad klimatpåverkan

En viktig del av projektet var att implementera en ny typ av energisystem. Tallbohov Electric Villages energisystem är designat för att uppnå låg klimatpåverkan genom lokal energiproduktion, och lagring av el för effekttoppar, i kombination med att uppmuntra ansvarsfull energiförbrukning bland invånarna. Projektet använder artificiell intelligens (AI) för att effektivt styra byggnadens energisystem för att minimera energiförbrukningen och minska klimatpåverkan samtidigt som ett optimalt inomhusklimat bibehålls, säger Hans Forsberg, AI-strateg på AFRY.

"AI kan optimera komplexa ekosystem på en nivå som vi inte kan uppnå på andra sätt, särskilt när det gäller att minimera klimatpåverkan och inte bara energiförbrukningen. Energiförbrukningens klimatpåverkan beror till stor del på hur den rörliga energimarknaden ser ut just nu”, säger Therese Wernstedt på AFRY.

För att främja mer klimatsmart energiförbrukning bland invånarna använder AFRYs digitala plattform AI för att ge feedback om historiskt klimatavtryck samtidigt som det ger en realtidsvy av pågående användning och erbjuder förutsägelser om förväntad förbrukning. Detta möjliggör individuella förslag till invånarna om hur de kan minska sitt klimatavtryck, som att uppmuntra dem att använda WWF’s klimatkalkylator för att överväga alternativa matval.

an apartment complex and on the image is a mobile phone that measures energy consumption

Det är tydligt att det AI-drivna systemet gör vad vi vill att det ska göra. Vårt jobb är då att skapa en länk mellan AI-insikterna från energihubben och invånarna. När vi har gjort den kopplingen kan vi påverka hur de beter sig inom energianvändning.

- Thomas Norr, Projektledare på Tornet

Den digitala plattformen är tillgänglig för invånarna genom användargränssnittet TORNA – en smartphone-app kopplad till byggnadens energisystem. I framtiden kan den även integreras i till exempel en smart spegel i lägenheten.

För boende har TORNA-systemet utvecklats för att nå en rad delmål, säger Elin Annebäck, Designer på AFRY. Funktionerna är relaterade till klimatsmart energiförbrukning, inklusive att ge rekommendationer relaterade till hållbart resande och hållbar konsumtion av mat, varor och tjänster. För Thomas Norr på Tornet har projektet varit en resa i att anamma en helhetssyn på Tornets byggnader, digitalisering och hållbarhet.

”Under projektets gång blev det allt tydligare för mig hur viktigt det övergripande konceptet är för förmågan att nå våra mål. Jag vill inte längre prata om energistyrning via AI eller TORNA separat, det är kombinationen av dessa verktyg som är nyckeln, säger Thomas Norr.

energy system AI

Projektöversikt: Tallbohov Electric Village

Tallbohov Electric Village-projektet kastade ett brett nät och fokuserade på att undersöka tre huvudområden:
  1. Spjutspetsteknologi för framtidens energisystem
  2. Verktyg för att främja en mer hållbar cirkulär livsstil
  3. Kunskapsdelning både nationellt och internationellt
Young women walking together up steps

Hållbarhet på AFRY

Vi vill leverera hållbara lösningar för framtida generationer och ta ansvar för den påverkan vi har som företag.