purchasing by mobile phone

Transportupphandling åt E-handelsföretag inom klädindustrin

AFRY projektledde upphandling av leverans – och transportlösningar åt ett företag inom e-handeln.

Med slutkundernas krav och förväntningar i fokus togs ett 30-tal transportlösningar fram, vilka förankrades internt för att säkerställa den operationella funktionaliteten.

Kunder har ett allt större utbud inom e-handeln idag. De ställer också högre krav på hur, var och när paket levereras. När företag upphandlar transportlösningar läggs stor vikt på ledtid, service och geografisk täckning.

AFRY ansvarade för upphandling av transportlösningar för fyra prioriterade marknader åt ett företag inom E-handeln. För dessa marknader genomfördes offertförfrågningar samt att befintliga avtal omförhandlades. Totalt togs ett 30-tal transportlösningar fram, med ett sammanlagt värde om ca 1,5 BSEK.

För att säkerställa de nya leveranssätten förankrades resultaten internt hos IT, kundservice, logistikchefer och de operativa lagerfunktionerna. 

–       Vår kunskap inom logistik, e-handel och upphandling tillsammans med att teamet tidigare haft uppdrag för företaget gjorde att vi fick det komplexa och intressanta uppdraget, berättar projektledaren från AFRY.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.