car driving on lonely road during winter

Uppkopplade bilar banar väg för ökad trafiksäkerhet

AFRY samarbetar med Trafikverket och Volvo Cars för insamling av friktionsdata

När halkan slår till är det en utmaning att hålla hela vägnätet tillgängligt och veta var det behöver plogas och saltas. AFRY samarbetar med Trafikverket och Volvo Cars för att förbättra framkomlighet och säkerhet genom att använda friktionsdata från uppkopplade bilar.

Trafiksäkerhet är grunden för ett välfungerande vägnät. Avsaknad av tillräckliga säkerhetsåtgärder begränsar framkomligheten och kan i värsta fall orsaka trafikolyckor. Särskilt viktigt är det vintertid när is och snö skapar halka som får många bilar på sladd. Dubbdäck kan göra en del för att minska olycksrisken, men ett fungerande underhåll av vägnätet är avgörande för trafiksäkerheten.

”I Sverige finns det omkring 800 väg-väderstationer som beräknar risken för halka men med 98 000 kilometer väg är det i princip omöjligt för dessa att täcka in allt, något som gör det svårare att sätta in rätt halkbekämpande åtgärder,” säger Hawzheen Karim, programledare på Trafikverket.

För att bättre täcka in underhållet av vintervägarna riktas nu blicken mot de som faktiskt finns överallt på vägarna; bilarna. Den snabba teknikutvecklingen har lett till att moderna fordon är utrustade med sensorer och avancerad teknik som kan ge värdefull information om vägunderlaget. För att ta tillvara på datan gick AFRY samman med Volvo Cars för att i projektet ”Digital Winter” gemensamt testa nya lösningar där halkdata från Volvos bilar kan bearbetas till värdefull väglagsinformation för Trafikverket.

car driving among snowy trees

Förardata ger nya friktionsinsikter

Sedan 2016 är alla Volvos bilar ut- rustade med halkvarningstekniken ”Slippery Road Alert”, en funktion som är utvecklad för att, vid förarens aktivering, varna andra Volvobilar för halka på vägbanan. Detta görs genom algoritmer som analyserar sensordata för att uppskatta friktionen mellan däcken och vägbanan. När friktionen kan mätas med tillräckligt god säkerhet skickas friktionsvärdet till en molntjänst tillsammans med den position där det uppmätts. Där anonymiseras informationen och sätts samman med rapporter från andra fordon till en avgränsad vägsträcka. AFRY har tagit fram en teknikplattform som samlar och aggregerar den anonymiserade datan från Volvo Cars

”Tidigare har datan bara kunnat nyttjas av andra Volvobilar, men tack vare vår plattform kan vi ge den ett större syfte. Vi har utvecklat ett webbaserat gränssnitt utifrån Trafikverkets behov, med kartor som pedagogiskt visualiserar friktionen på olika vägsegment. Istället för att använda få och dyra mätfordon skapar denna lösning en mer distribuerad informationshämtning om väglaget som skapar större kontinuitet och en bättre helhetsbild,” säger Lena Engstedt, sektionschef för Intelligenta Transportsystem på AFRY.

Under projektets gång har den tekniska lösningen visat mycket positiva resultat. Data har samlats in från omkring 13 000 bilar dagligen som alla bidrar till mätningarna. Med insikterna från den nya plattformen ges Trafikverket bättre möjligheter att följa upp saltnings- och snöröjningsarbetet och skapar bättre riktade insatser för vägunderhåll. Resultatet är säkrare vägar som räddar liv.

Integritetsfrågan central i ett uppkopplat vägnät

På sikt kan data från bland annat uppkopplade fordon komma att spela en större roll för ett säkrare och mer effektivt trafiksystem. Kan man utveckla både drift och regelverk för vägarna utifrån fordonsdata kan förarna bättre anpassa sig efter störningar och styra sin rutt för både en snabbare sträcka och mindre miljöpåverkan.

Stina Carlsson på Volvo Cars höjer samtidigt ett varnande finger. ”Vi vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar våra förares data. Vi ser positivt på att det utvecklas nya uppkopplade funktioner, men det är samtidigt viktigt att säkra och förstå frågorna kring samtycke och individens integritet innan nya tjänster utvecklas utifrån förardata,” berättar Stina Carlsson, uppdragsledare på Volvo Cars.

Fakta

Kund: Trafikverket

Projekt: Digital Vinter

Period: 2018-2020

AFRYs uppdrag: Att samla in data från Volvo Cars om vägens friktion och att presentera detta i en specialutvecklad webblösning för kunden.

Kompetensområden: Systemutveckling IT, fordonsteknik

red volvo driving on snowy road
Plattformen ger värdefull information till Trafikverket om väglaget. Copywrite Volvo Car Corporation
Elisabeth Öhrn - COO Automotive Design & Engineering
Elisabeth Öhrn
COO Automotive Design & Engineering

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Elisabeth Öhrn

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Fabian Lyman - Head of Sales, Digital Services
Fabian Lyman
Head of Sales, Digital Services

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fabian Lyman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.