Bygglogistikutbildning

Utbildning i bygglogistik

Utvecklingen inom bygglogistik har börjat ta fart, samtidigt som behovet av mer logistikkompetens i branschen är stort. AFRY har sett behovet och fångat upp det genom att satsa på kompetens inom bygglogistik.

Kursen Bygg- och anläggningslogistik är en viktig pusselbit i Teknikhögskolans utbildning för de blivande bygg- och anläggningsledarna. AFRY har både tagit fram utbildningsunderlaget och lett kursen. Olika kompetenser från AFRY, inom Supply Chain Management och bygglogistik, sattes samman för att ge de studerande både bredd och djup i kursen. Dessutom bjöd AFRY in externa samarbetspartners inom området för att inspirera.

Med hjälp av kursen får de studerande lära sig hur det går att med hjälp av logistik jobba smartare och effektivare för att i slutändan få lägre byggkostnader, mindre påverkan på miljön och kortare byggtider.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.